Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá giống

Lượt xem : 196 | Cập nhật : 2017-03-11 03:39:41

Nêu những biểu hiện của hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn ở cây giao phấn? Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá giống.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hoatamgio

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : thoái hoá giống | sinh học 9 | tự thụ phấn | giao phấn |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật trong

Khái niệm quần xã sinh vật trong

Khái niệm môi trường trong

Tài nguyên tái sinh trong

Tác nhân gây ô nhiễm môi trường trong

Khái niệm về hệ sinh thái trong

Sinh sản vô tính và hữu tính trong

Nguyên tắc của nhân bản vô tính trong

Sinh sản vô tính ở động vật trong

Cuba lật đổ chế độ độc tài Batixta trong

Nguyên nhân của kháng chiến chống Mỹ trong

Lực lượng trong chiến tranh cục bộ trong

Kháng chiến chống thực dân pháp trong

Hiệp định Pa-ri năm 1973 trong

Chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ trong

Nguyên lý truyền nhiệt trong

Bài tập vật lý 8 trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay