Các kiểu khí hậu châu Âu

Lượt xem : 423 | Cập nhật : 2017-03-12 04:36:16

Câu1: (3điểm)
Nêu các kiểu khí hậu của châu Âu, kiểu khí hậu nào chiếm vị trí lớn nhất.

Câu2: (3điểm)
Kể tên các bỉên của châu Âu ? Tại sao châu Âu lại nhiều biển như vậy.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : surikieu

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : khí hậu châu âu | địa lý 7 | biển châu âu |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

lý 12 ống khí đất mùn thấu kính hội tụ Phương trình tham số của Vẽ đồ thị phôtphat vitamin Dãy số cá chép glixerol Rút gọn biểu thức Nhiệt độ sôi Đường tiệm cận hóa thạch Tích phân lượng giác độ rượu đa bội điện trở tự thụ phấn đậu hà lan cuộn thuần cảm phương trình loga Tứ diện chu kì bán rã chân không Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng hình thức sinh sản Đồng biến đồng đẳng nông sản giao điểm Phương pháp tọa độ bài tập hóa học 9 Bất phương trình chứa tham số số dư từ trường Đạo hàm cấp cao mạch dao động tam giác

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Địa hình Bắc Mĩ và Nam mĩ trong

Chuyển hóa của các cơ quan hô hấp trong

Quan hệ của hô hấp và quang hợp trong

Các loại rễ biến dạng trong

Khái niệm chuỗi thức ăn trong

Khái niệm nguồn năng lượng sạch trong

Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trong

Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá giống trong

Biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật trong

Khái niệm quần xã sinh vật trong

Khái niệm môi trường trong

Tài nguyên tái sinh trong

Tác nhân gây ô nhiễm môi trường trong

Khái niệm về hệ sinh thái trong

Sinh sản vô tính và hữu tính trong

Nguyên tắc của nhân bản vô tính trong

Sinh sản vô tính ở động vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay