Các kiểu khí hậu châu Âu

Lượt xem : 55 | Cập nhật : 2017-03-12 04:36:16

Câu1: (3điểm)
Nêu các kiểu khí hậu của châu Âu, kiểu khí hậu nào chiếm vị trí lớn nhất.

Câu2: (3điểm)
Kể tên các bỉên của châu Âu ? Tại sao châu Âu lại nhiều biển như vậy.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : surikieu

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : khí hậu châu âu | địa lý 7 | biển châu âu |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

2 lá mầm Phương trình bậc cao tính chẵn rừng amadon mất đoạn Hệ phương trình bậc nhất... hạt lực đàn hồi Cầu thận khảo sát sự biến thiên lipit đột biến biên độ dao động sự sống dao động cưỡng bức Dạng lượng giác của số phức hai bà trưng vật lí loại phản ứng hạt proton tap nghiem phân hóa Giải bài toán bằng cách khí hậu nóng văn lớp 10 Góc giữa hai đường thẳng chùm ánh sáng mạch điện công thức phân tử muối máy phát điện Phương trình bậc nhất 2 ẩn Bất phương trình bậc nhất Cấp số nhân nồng độ mol sự bay hơi gia định tự cảm cây hypebol

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Địa hình Bắc Mĩ và Nam mĩ trong

Chuyển hóa của các cơ quan hô hấp trong

Quan hệ của hô hấp và quang hợp trong

Các loại rễ biến dạng trong

Khái niệm chuỗi thức ăn trong

Khái niệm nguồn năng lượng sạch trong

Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trong

Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá giống trong

Biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật trong

Khái niệm quần xã sinh vật trong

Khái niệm môi trường trong

Tài nguyên tái sinh trong

Tác nhân gây ô nhiễm môi trường trong

Khái niệm về hệ sinh thái trong

Sinh sản vô tính và hữu tính trong

Nguyên tắc của nhân bản vô tính trong

Sinh sản vô tính ở động vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay