Nhiệm vụ của tổ chức Liên hợp quốc

Lượt xem : 96 | Cập nhật : 2017-03-14 08:38:04

Câu1: (1,5 điểm)Trình bày nhiệm vụ của tổ chức Liên hợp quốc.
Câu2: ( 3 điểm) Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : minhhangtran

Thành viên đã lưu bài này : minhhangtran |

Thể loại bài tập : liên hợp quốc | sử 9 | xu hướng phát triển |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

chiều hóa thạch muối iot nhân đôi ADN giai cấp Lập công thức Hoán vị số lượng cây không có hoa tần số dao động diện tích các tam giác phân tử khối Tích phân từng phần tự sao chép sự sôi Phương trình tham số của... cao su sinh dưỡng Phương trình tham số hệ cơ Đẳng thức phương trình vô nghiệm tọa độ nguyên chuyển động ứng động Các dạng phương trình Ý nghĩa cơ học của đạo hàm Phương trình bậc nhất 2 ẩn Phương trình bậc hai Hình chiếu của điểm số trung bình hô hấp Khảo sát và vẽ đồ thị Phương trình đường thẳng năng lượng điện trường Hình giải tích trong không gian hệ số công suất trụ não cách mạng Chính tắc

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Quá trình liên kết hoá khu vực Tây Âu trong

Cuba lật đổ chế độ độc tài Batixta trong

Các kiểu khí hậu châu Âu trong

Địa hình Bắc Mĩ và Nam mĩ trong

Chuyển hóa của các cơ quan hô hấp trong

Quan hệ của hô hấp và quang hợp trong

Các loại rễ biến dạng trong

Khái niệm chuỗi thức ăn trong

Khái niệm nguồn năng lượng sạch trong

Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trong

Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá giống trong

Biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật trong

Khái niệm quần xã sinh vật trong

Khái niệm môi trường trong

Tài nguyên tái sinh trong

Tác nhân gây ô nhiễm môi trường trong

Khái niệm về hệ sinh thái trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay