Nhiệm vụ của tổ chức Liên hợp quốc

Lượt xem : 40 | Cập nhật : 2017-03-14 03:38:04

Câu1: (1,5 điểm)Trình bày nhiệm vụ của tổ chức Liên hợp quốc.
Câu2: ( 3 điểm) Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : minhhangtran

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : liên hợp quốc | sử 9 | xu hướng phát triển |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

khí hậu gió mùa tim tần số hoán vị quân nguyên flo điện li cường độ âm Hệ phương trình bậc nhất số hạng Bất phương trình có chứa... Tứ diện vuông Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng Hai đường thẳng xúc tác vật lý 6 việt nam hậu thận virut cành cây Phương trình chính tắc của hypebol hóa 12 đới lạnh cơ quan sinh dưỡng động vật H2SO4 Diện tích thiết diện dân số Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng cá thể Trục lớn của elip Diện tích thiết diện tế bào cơ quỳ tím giao phối ngẫu nhiên Đạo hàm của hàm hợp tính tan Phương trình chính tắc quần thể phát triển lò xo

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Quá trình liên kết hoá khu vực Tây Âu trong

Cuba lật đổ chế độ độc tài Batixta trong

Các kiểu khí hậu châu Âu trong

Địa hình Bắc Mĩ và Nam mĩ trong

Chuyển hóa của các cơ quan hô hấp trong

Quan hệ của hô hấp và quang hợp trong

Các loại rễ biến dạng trong

Khái niệm chuỗi thức ăn trong

Khái niệm nguồn năng lượng sạch trong

Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trong

Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá giống trong

Biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật trong

Khái niệm quần xã sinh vật trong

Khái niệm môi trường trong

Tài nguyên tái sinh trong

Tác nhân gây ô nhiễm môi trường trong

Khái niệm về hệ sinh thái trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay