Nội dung của Hiệp định Giơ-ne-vơ

Lượt xem : 37 | Cập nhật : 2017-03-14 03:41:48

Câu 1:(1.5đ)
Tại sao việc thống nhất các tổ chức cộng sản là cần thiết?
Câu 2:(2.5đ)
Cho biết nội dung của Hiệp định Giơ-ne-vơ và ý nghĩa của Hiệp định.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : minhhangtran

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hiệp định Giơ-ne-vơ | sử 9 | tổ chức cộng sản |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

khúc xạ sóng sinh sản công nhân enzim Hai đường thẳng vuông Xét tính liên tục chu vi Đồ thị hàm số nước hằng số phóng xạ Trục đối xứng đơn tính công thức hóa học quá trình phiên mã Phép tịnh tiến môi trường sống nghành trồng trọt mạch điện xoay chiều tính liên tục động cơ động năng xúc tác bênh bạch tạng đường phân giác iải hệ phương trình mARN Phương trình lượng giác tế bào nhóm thực vật Tiếp tuyến của elip rut gon axetilen Đường chuẩn liên kết hidro Khoảng cách từ 1 điểm con lắc nhiễm sắc thể đặc điểm động vật Châu Mĩ Khoa học

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 trong

Nhiệm vụ của tổ chức Liên hợp quốc trong

Quá trình liên kết hoá khu vực Tây Âu trong

Cuba lật đổ chế độ độc tài Batixta trong

Các kiểu khí hậu châu Âu trong

Địa hình Bắc Mĩ và Nam mĩ trong

Chuyển hóa của các cơ quan hô hấp trong

Quan hệ của hô hấp và quang hợp trong

Các loại rễ biến dạng trong

Khái niệm chuỗi thức ăn trong

Khái niệm nguồn năng lượng sạch trong

Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trong

Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá giống trong

Biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vật trong

Khái niệm quần xã sinh vật trong

Khái niệm môi trường trong

Tài nguyên tái sinh trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay