Tìm giá trị cực đại của hàm số

Lượt xem : 148 | Cập nhật : 2017-03-15 02:18:59

1. Cho hàm số
Resized Image
có đồ thị là (C) và điểm M tùy ý thuộc (C). Tiếp tuyến của (C) tại điểm M cắt hai tiệm cận tại A và B. Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận. Chứng minh tam giác IAB có diện tích không phụ thuộc vị trí điểm M.
2. Tìm m để hàm số
Resized Image

có cực đại.

Đóng góp bởi : tuoi20

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : cực đại | tiếp tuyến | giao điểm | tiệm cận | toán 12 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hácđi-vanbec cây phát sinh thí nghiệm Tọa độ của điểm Thể tich hinh hộp chữ nhật biểu đồ Phương trình tham số của... hoán vị gen e phương trình vô nghiệm sinh vật nhân thực cơ quan sinh dưỡng vàng máy quang phổ not Đời sống Giới hạn của hàm số tại 1điểm Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn tiếp xúc Đồ thị hàm số Tính chất tuần hoàn Đề thi hô hấp đại dương saccarozơ Định lý Cô sin trong tam giác Hình chóp tứ giác đều Điểm nguyên của đồ thị hàm số sử 9 trường sơn bắc Dãy số tăng kiểu hình phép lai thuận nghịch pha dao động hình thức sinh sản bấm ngọn chuyển dịch cơ cấu kinh tế Phương trình nghiệm nguyên quang học chất hữu cơ

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ trong

Đất nước ta sau hiệp định Giơ ne vơ trong

Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) trong

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc 1917- 1923 trong

Diễn biến phong trào đồng khởi trong

Âm mưu của Mĩ trong chiến tranh cục bộ trong

Diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh trong

Nội dung của Hiệp định Giơ-ne-vơ trong

Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 trong

Nhiệm vụ của tổ chức Liên hợp quốc trong

Quá trình liên kết hoá khu vực Tây Âu trong

Cuba lật đổ chế độ độc tài Batixta trong

Các kiểu khí hậu châu Âu trong

Địa hình Bắc Mĩ và Nam mĩ trong

Chuyển hóa của các cơ quan hô hấp trong

Quan hệ của hô hấp và quang hợp trong

Các loại rễ biến dạng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay