Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất

Lượt xem : 340 | Cập nhật : 2017-03-15 07:24:35

1. Chứng minh
Resized Image
Từ đó suy ra trong mọi tam giác nhọn ABC ta có .
Resized Image
2. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số .
Resized Image

Đóng góp bởi : tuoi20

Thành viên đã lưu bài này : tuoi20 |

Thể loại bài tập : giá trị lớn nhất | giá trị nhỏ nhất | toán 12 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cấu tạo ngoài biểu diễn nghiệm Đồng biến độ tụ lyzoxom trắc nghiệm vật lý chất khử phép lai trục lớn vận tốc ôn đới hải dương Dãy số lớp 7 phân tích đa thức thành nhân tử Khoảng cách giữa đường phân tử Phương trình lượng giác đối xứng chuyển dịch cơ cấu kinh tế lai phân tích chất rắn khan lai hữu thụ sinh thái quần thể ngẫu phối tạo giống Trọng tâm của tứ diện kính lúp Hàm số lẻ bò sát diện tích các tam giác Tiếp tuyến tại 1 điểm tìm giá trị Tích phân hàm chứa căn thức trội mèo tam thể sinh sản sinh dưỡng Dấu của tam thức Hiệu suất Cân bằng phương trình Hình chiếu của điểm trên alen

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm giá trị cực đại của hàm số trong

Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ trong

Đất nước ta sau hiệp định Giơ ne vơ trong

Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) trong

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc 1917- 1923 trong

Diễn biến phong trào đồng khởi trong

Âm mưu của Mĩ trong chiến tranh cục bộ trong

Diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh trong

Nội dung của Hiệp định Giơ-ne-vơ trong

Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 trong

Nhiệm vụ của tổ chức Liên hợp quốc trong

Quá trình liên kết hoá khu vực Tây Âu trong

Cuba lật đổ chế độ độc tài Batixta trong

Các kiểu khí hậu châu Âu trong

Địa hình Bắc Mĩ và Nam mĩ trong

Chuyển hóa của các cơ quan hô hấp trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay