Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất

Lượt xem : 165 | Cập nhật : 2017-03-15 02:24:35

1. Chứng minh
Resized Image
Từ đó suy ra trong mọi tam giác nhọn ABC ta có .
Resized Image
2. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số .
Resized Image

Đóng góp bởi : tuoi20

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giá trị lớn nhất | giá trị nhỏ nhất | toán 12 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

butan thể khảm kiểu hình lặn Phương trình bậc nhất sử 10 Bất phương trình lượng giác mất đoạn Biểu thức tọa độ cấu tạo trong tư hữu đo lực electron ngoài cùng tính chẵn lẻ Hai mặt phẳng vuông góc với nhau gân lá đồng Biểu thức tọa độ của chuỗi thức ăn nghành dịch vụ áp suất khí Hình nón chất vô cơ khí quyển tạo ảnh Hàm số bậc hai Phương trình tổng quát lá mầm giải bất phương trình nước đá tiếp xúc giun sán miền của rễ Hàm số bậc ba mắt cận Hệ phương trình bậc nhất... giao phấn lặp đoạn đấu tranh sinh học Bất đẳng thức tam giác nhiệt độ thường

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm giá trị cực đại của hàm số trong

Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ trong

Đất nước ta sau hiệp định Giơ ne vơ trong

Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) trong

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc 1917- 1923 trong

Diễn biến phong trào đồng khởi trong

Âm mưu của Mĩ trong chiến tranh cục bộ trong

Diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh trong

Nội dung của Hiệp định Giơ-ne-vơ trong

Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 trong

Nhiệm vụ của tổ chức Liên hợp quốc trong

Quá trình liên kết hoá khu vực Tây Âu trong

Cuba lật đổ chế độ độc tài Batixta trong

Các kiểu khí hậu châu Âu trong

Địa hình Bắc Mĩ và Nam mĩ trong

Chuyển hóa của các cơ quan hô hấp trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay