Tìm cực trị của hàm số

Lượt xem : 327 | Cập nhật : 2017-03-15 07:59:44

Câu 1). Tìm cực trị của hàm số
Resized Image
Câu 2).
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Resized Image

Đóng góp bởi : tuoi20

Thành viên đã lưu bài này : tuoi20 |

Thể loại bài tập : cực trị | giá trị lớn nhất | giá trị nhỏ nhất | toán 12 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tính giá trị biểu thức trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập về số thực dương trong

Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm giá trị cực đại của hàm số trong

Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ trong

Đất nước ta sau hiệp định Giơ ne vơ trong

Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) trong

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc 1917- 1923 trong

Diễn biến phong trào đồng khởi trong

Âm mưu của Mĩ trong chiến tranh cục bộ trong

Diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh trong

Nội dung của Hiệp định Giơ-ne-vơ trong

Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 trong

Nhiệm vụ của tổ chức Liên hợp quốc trong

Quá trình liên kết hoá khu vực Tây Âu trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay