Giải bất phương trình

Lượt xem : 25 | Cập nhật : 2017-03-15 03:37:28

1. Giải bất phương trình :
Resized Image
2. Giải phương trình :
Resized Image

Đóng góp bởi : tuoi20

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải bất phương trình | toán 12 | giải phương trình |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Tìm tọa độ và tâm bán kính trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Tính mô đun của số phức trong

Viết phương trình mặt phẳng trong

Tính tích phân trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Tính giá trị biểu thức trong

Giải phương trình lượng giác trong

Bài tập về số thực dương trong

Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm giá trị cực đại của hàm số trong

Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ trong

Đất nước ta sau hiệp định Giơ ne vơ trong

Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay