Giải phương trình lượng giác

Lượt xem : 338 | Cập nhật : 2017-05-16 08:05:35

Câu 1) Giải phương trình
Resized Image

Câu 2) Giải phương trình

Resized Image

Đóng góp bởi : muangau

Thành viên đã lưu bài này : muangau |

Thể loại bài tập : giải phương trình | phương trình lượng giác | toán 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Bất phương trình bậc nhất phát quang điện lượng Mặt cầu toán12 phát xít nhật đoạn mạch xoay chiều diện tích các tam giác Hệ phương trình đẳng cấp noãn chuỗi chuyền electron khoa học kĩ thuật sóng cơ học thân nhiệt Phương trình tham số của... Giải tam giác Bất phương trình chứa tinh thể thích nghi Đạo hàm của hàm hợp tocno Phương trình tham số đàn hồi lưỡng cư Hình chóp Phương trình bậc 2 Công thức trung tuyến Phương trình Công thức trung tuyến tia phóng xạ Hai mặt phẳng song song Vi phân chữ viết Tính chất tuần hoàn Tổng các số hạng Giải và biện luận phân li nhiễm sắc thể Diện tích thiết diện hạt phóng xạ ma sát

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Giải bất phương trình trong

Tính đạo hàm của các hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tìm các gới hạn sau trong

Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất chính của ba nhóm đất chính của nước ta và rút ra nhận xét: a)đất feralít đồi núi thấp chiếm 65%;b)đất mùn núi cao chiếm 11%;c)đất phù sa chiếm 24% trong

Tiếng Việt trong

tính tổng trong

Giải giúp mình với trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Cấu tạo của ruột non trong

Ý nghĩa của đông máu trong

Quá trình trao đổi khí ở phổi và ở tế bào. trong

Đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày trong

Cấu tạo và chức năng của hồng cầu trong

Thành phần hóa học của xương trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay