Tìm cực trị

Lượt xem : 120 | Cập nhật : 2017-05-19 05:02:51

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 306

Có nhiều cách giải, sau đây là hướng dẫn:

Dễ chứng minh frac{1}{x}+frac{1}{y}geq frac{4}{x+y} bằng phép biến đổi tương đương (chú ý điều kiện x, y là 2 số thực dương).

(Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x=y)

Do đó: Ageq frac{4}{1}=4 (Vì 0< x+yleq 1)

Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 4 khi và chỉ khi x=y=frac{1}{2}.


Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 306

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : duchuy12345

Thành viên đã lưu bài này : duchuy12345 |

Thể loại bài tập : bất đẳng thức |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tính giới hạn: trong

Lập công thức tổng quát của dãy số trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Giải phương trình 1 trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Giải bất phương trình trong

Tính đạo hàm của các hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Tìm các gới hạn sau trong

Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất chính của ba nhóm đất chính của nước ta và rút ra nhận xét: a)đất feralít đồi núi thấp chiếm 65%;b)đất mùn núi cao chiếm 11%;c)đất phù sa chiếm 24% trong

Tiếng Việt trong

tính tổng trong

Giải giúp mình với trong

SINH HỌC trong

HÓA HỌC trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay