Phân tích các đa thức thành nhân tử

Lượt xem : 124 | Cập nhật : 2017-05-24 06:36:05

Câu 1). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
Resized Image
Câu 2). Chứng tỏ rằng biểu thức:
Resized Image
có giá trị không phụ thuộc vào biến x.
Câu 3: (1 điểm). Tìm giá trị x, biết
Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : linhhoa

Thành viên đã lưu bài này : linhhoa |

Thể loại bài tập : phân tích đa thức thành nhân tử | toán 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

quần xã Các dạng giới hạn vô định hệ cơ cành cây Phép tịnh tiến Tứ diện Xác định vị trí cách mạng tư sản Cung Đạo hàm của hàm số tại 1 cấu tạo ngoài cách mạng khoa học bộ ba đối mã bào tử quy luật phân li phân tích đa thức thành nhân tử ánh sáng đơn phân tử mARN Giải và biện luận hệ hai Dấu của nhị thức bậc nhất phân tích vectơ gan điện trường Phương trình chính tắc của parabol amino giải bất phương trình Giao tuyến hệ bài tiết đậu hà lan khối khí Đường thẳng vuông góc mã di truyền Phép đồng dạng Hình chóp tam giác Thống kê thế năng Vẽ đồ thị Tính tích phân bằng Hàm số bậc nhất máy phát điện

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Thực hiện phép chia trong

Làm tính chia trong

Thu gọn biểu thức trong

Quy tắc nhân đa thức với đa thức trong

Khái niệm thụ tinh trong

Cách phòng trừ bệnh giun sán kí sinh trong

Nêu vai trò của ngành thân mềm trong

Tìm cực trị trong

Tính giới hạn: trong

Lập công thức tổng quát của dãy số trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Giải phương trình 1 trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Giải bất phương trình trong

Tính đạo hàm của các hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Giải các phương trình lượng giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay