Rút gọn biểu thức

Lượt xem : 170 | Cập nhật : 2017-05-24 01:39:27

Cho biểu thức
Resized Image
a. Rút gọn biểu thức Q
b. Tìm các giá trị nguyên của x để Q nhận giá trị nguyên.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : linhhoa

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Rút gọn biểu thức | giá trị nguyên | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

lai phân tích Hình chiếu vuông góc Hệ thức proton nồng độ mol Hình chóp hoán vị gen số khối Ứng dụng vi phân vào tuần hoàn Đường tròn ngoại tiếp châu á sau 1945 thể tích của vật thể tròn xoay dao động điều hòa Định lý Vi ét và ứng dụng 1 lá mầm Phương trình chính tắc của elip đồng bằng sông hồng nguyên tử hidro liên hợp quốc nghiệm gần đúng khoảng cách Diện tích tam giác Hệ phương trình cơ cấu nông nghiệp GTNN giá trị nhỏ nhất li độ Nguyên hàm Phương trình chứa dấu thực vật bản đồ gen Hai đường thẳng song hạt phóng xạ Biểu thức tọa độ của các địa lí Hình chóp tam giác đều phân tích vectơ nam châm điện

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Phân tích các đa thức thành nhân tử trong

Thực hiện phép chia trong

Làm tính chia trong

Thu gọn biểu thức trong

Quy tắc nhân đa thức với đa thức trong

Khái niệm thụ tinh trong

Cách phòng trừ bệnh giun sán kí sinh trong

Nêu vai trò của ngành thân mềm trong

Tìm cực trị trong

Tính giới hạn: trong

Lập công thức tổng quát của dãy số trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Giải phương trình 1 trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Giải bất phương trình trong

Tính đạo hàm của các hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay