Giải hệ phương trình

Lượt xem : 50 | Cập nhật : 2017-05-24 06:47:26

Cho hệ phương trình
Resized Image
a. Giải hệ đã cho khi m = –3
b. Tìm điều kiện của m để phương trình có nghiệm duy nhất. Tìm nghiệm duy nhất đó.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : linhhoa

Thành viên đã lưu bài này : linhhoa |

Thể loại bài tập : giải hệ phương trình | nghiệm duy nhất | toán 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Tập hợp Đời sống nguyên tử hidro Lập công thức Phương trình bậc 4 giá trị sản xuất Cầu thận xương giáo dục Tính tích phân tam giác hạt proton Hệ phương trình bậc hai hai ẩn mỏi cơ 2 đường Công thức cộng đối với... sinh học 1 Bất phương trình chứa... Hệ bất phương trình chứa toàn quốc kháng chiến hóa học xu hướng phát triển thấu kính hội tụ Bất phương trình lượng giác oxit sắt vật lý 6 khoảng cách Số hạng tổng quát hypebol li độ dây thuần cảm cơ học hệ tuần hoàn tam nhiễm cọc thủy tinh hóa học hưu cơ xung điện ẩn dụ gen chuông điện

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Giải phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Phân tích các đa thức thành nhân tử trong

Thực hiện phép chia trong

Làm tính chia trong

Thu gọn biểu thức trong

Quy tắc nhân đa thức với đa thức trong

Khái niệm thụ tinh trong

Cách phòng trừ bệnh giun sán kí sinh trong

Nêu vai trò của ngành thân mềm trong

Tìm cực trị trong

Tính giới hạn: trong

Lập công thức tổng quát của dãy số trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Giải phương trình 1 trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Giải bất phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay