Giải hệ phương trình

Lượt xem : 88 | Cập nhật : 2017-05-24 01:47:26

Cho hệ phương trình
Resized Image
a. Giải hệ đã cho khi m = –3
b. Tìm điều kiện của m để phương trình có nghiệm duy nhất. Tìm nghiệm duy nhất đó.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : linhhoa

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giải hệ phương trình | nghiệm duy nhất | toán 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hệ thức lượng trong tam giác cấu hình Tính tích phân bằng trội quá trình nhân đôi nam châm dung dịch brom Đồ thị thằn lằn quần thể ngẫu phối KOH nguyễn huệ Phương trình bậc cao Phương trình bậc nhất một ẩn Vị trí tương đối giữa 2... rắn sinh vật nhân sơ công suất tiêu thụ Phương trình nghiệm nguyên quang Vai trò của N phân ly độc lập hạt proton Tiếp tuyến đi qua 1 điểm ứng động đồng Hàm số lượng giác phuong trinh log hai mặt phẳng tương tác gen thân cây động cơ Góc giữa 2 đường thẳng... sacarozo tia rơnghen hình học 8 trường sơn tia sáng trắng nghiệm dương chu kì dao động

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Giải phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Phân tích các đa thức thành nhân tử trong

Thực hiện phép chia trong

Làm tính chia trong

Thu gọn biểu thức trong

Quy tắc nhân đa thức với đa thức trong

Khái niệm thụ tinh trong

Cách phòng trừ bệnh giun sán kí sinh trong

Nêu vai trò của ngành thân mềm trong

Tìm cực trị trong

Tính giới hạn: trong

Lập công thức tổng quát của dãy số trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Giải phương trình 1 trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải phương trình lượng giác trong

Tìm tập xác định của hàm số trong

Giải bất phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay