Chứng minh ba điểm thẳng hàng

Lượt xem : 106 | Cập nhật : 2017-05-24 06:56:00

Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC < BC) nội tiếp trong đường tròn (O). Gọi H là giao điểm của hai đường cao BD và CE của tam giác ABC
a. Chứng minh tứ giác BCDE nội tiếp trong một đường tròn
b. Gọi I là điểm đối xứng với A qua O và J là trung điểm của BC. Chứng minh rằng ba điểm H, J, I thẳng hàng
c. Gọi K, M lần lượt là giao điểm của AI với ED và BD. Chứng minh rằng
Resized Image

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : linhhoa

Thành viên đã lưu bài này : linhhoa |

Thể loại bài tập : nội tiếp đường tròn | 3 điểm thẳng hàng | toán 11 | giao điểm | trung điểm |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

operon nhân đa thức thăng bằng electron tam giác vuông trội nhiệt kế chính sách cai trị biến dị tổ hợp 2 lá mầm thước điện thế xoay chiều Tiệm cận của hypebol nhện Hiệu suất Phương trình tham số biên độ giao động toán biện luận số nghiệm sóng vô tuyến Ứng dụng định lí Lagrăng trung du liên hợp quốc chu kì dao động khảo sát sự biến thiên Công thức cộng đối với Kiểm tra chuyển dịch cơ cấu kinh tế đại số 9. amin trạng thái đơn chất dư trục nhỏ Hình chóp tam giác Phép đối xứng trục Bất phương trình vô tỉ chu kì bán rã không gian miền của rễ kim loại Phương trình elip

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Viết phương trình của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình trong

Giải phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Phân tích các đa thức thành nhân tử trong

Thực hiện phép chia trong

Làm tính chia trong

Thu gọn biểu thức trong

Quy tắc nhân đa thức với đa thức trong

Khái niệm thụ tinh trong

Cách phòng trừ bệnh giun sán kí sinh trong

Nêu vai trò của ngành thân mềm trong

Tìm cực trị trong

Tính giới hạn: trong

Lập công thức tổng quát của dãy số trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Giải phương trình 1 trong

Vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải phương trình lượng giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay