Khái niệm về thụ phấn và thụ tinh

Lượt xem : 219 | Cập nhật : 2017-05-30 04:19:03

Thế nào là thụ phấn, thụ tinh kép? Nêu sự khác nhau giữa hoa thụ phấn nhờ gió và hoa thụ phấn nhờ côn trùng?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : oaihuongxanh

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : thụ phấn | thụ tinh kép | sinh học 11 | thụ phấn nhờ gió | thụ phấn nhờ côn trùng |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Quá trình hình thành túi phôi và hạt phấn trong

Khái niệm về tập tính trong

Sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp trong

Cơ chế hình thành điện thế hoạt động trong

Quá trình đồng hoá Nitơ ở thực vật trong

Nêu sự tiến hoá của hệ tuần hoàn trong

Vai trò của quá trình thoát hơi nước trong

Khái niệm về hướng động vật trong

Phương trình hô hấp tổng quát trong

Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín trong

bt di truyền nst-tb trong

KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC trong

bt sinh học phần quy luật di truyền trong

bt sinh học phần quy luật di truyền trong

Chứng minh ba điểm thẳng hàng trong

Viết phương trình của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình trong

Giải phương trình trong

Rút gọn biểu thức trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay