Viết phương trình đường thẳng

Lượt xem : 305 | Cập nhật : 2017-06-01 07:25:31

Trong mặt phẳng 0xy cho hai đường thẳng có phương trình:
Resized Image
a) Xét vị trí tương đối của (d1) và (d2). Tìm toạ độ giao điểm nếu có
b) Viết phương trình của đường thẳng đi qua M(3;0) và song song với (d1).
Tìm giao điểm của nó với (d2)
c) Viết phương trình của đường thẳng đi qua M(3;0) và tạo với (d2) góc 30 độ
d) Viết phương trình đường thẳng qua M, cắt (d1) và (d2) tại A và B sao cho M là trung điểm của AB

Đóng góp bởi : hoahonggiay

Thành viên đã lưu bài này : hoahonggiay |

Thể loại bài tập : hình học 10 | phương trình đường thẳng | giao điểm | tọa độ giao điểm |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

thể tích của hình chóp liên minh châu âu Góc và cung lượng giác Hai đường thẳng vuông... Rút gọn biểu thức po Tích phân hàm lượng giác dây thuần cảm điện xoay chiều hai nghiệm Ý nghĩa cơ học của đạo hàm phép chia sinh thái bức xạ sóng vô tuyến phân rã hóa thạch đồng hợp electron vật lý 6 phản xạ sóng đường chéo Dạng lượng giác của số phức nguyên tố Hệ thức khối lăng trụ giao thoa ánh sáng bài tập vô nghiệm trung hòa tây nam Diện tích thiết diện giai cấp Bất phương trình chứa ẩn Cung ly 7 độ phóng xạ phương trình giao động ruột lơn nhât

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

phương trình các cạnh tam giác trong

Vai trò của hướng động vật trong

Đặc điểm pha sáng của quang hợp trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong

Nguyên nhân hình thành điện thế nghỉ trong

Khái niệm về thụ phấn và thụ tinh trong

Quá trình hình thành túi phôi và hạt phấn trong

Khái niệm về tập tính trong

Sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp trong

Cơ chế hình thành điện thế hoạt động trong

Quá trình đồng hoá Nitơ ở thực vật trong

Nêu sự tiến hoá của hệ tuần hoàn trong

Vai trò của quá trình thoát hơi nước trong

Khái niệm về hướng động vật trong

Phương trình hô hấp tổng quát trong

Ưu điểm của hệ tuần hoàn kín trong

bt di truyền nst-tb trong

KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay