Lập phương trình chính tắc của E-líp

Lượt xem : 69 | Cập nhật : 2017-06-01 02:37:34

Câu 1.Giải bất phương trình:

Resized Image
Câu 2).Lập phương trình chính tắc của E-líp, biết độ dài trụclớn là 24 và một tiêu điểm là F1 (-5,0).

Đóng góp bởi : hoahonggiay

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giải bất phương trình | phương trình chính tắc | toán 10 | tiêu điểm |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

dầu thô song song phương đông cổ đại toán học clo ăng ten Khoảng cách từ 1 điểm Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng axit no đơn chức liên bang nga chăn nuôi lực hút trung á Tiếp tuyến operon Tính đơn điệu của hàm số thể tích tứ diện Hệ bất phương trình chứa Phương trình lượng giác... Khoảng cách trong không gian đa bào Hình giải tích trong không gian Kiểm tra bậc dinh dưỡng Ứng dụng tích phân để anken trường sơn nhân giống Phương pháp tọa độ phép đối véc tơ đối chuỗi thức ăn Phương trình chứa ẩn ở mẫu Hai đường thẳng cách mạng khoa học photon chọn lọc tự nhiên Hình giải tích trong không gian trường sơn nam Giải tam giác

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

.Giải bất phương trình trong

Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn trong

Đơn giản và tính giá trị biểu thức trong

Viết phương trình đường thẳng trong

phương trình các cạnh tam giác trong

Vai trò của hướng động vật trong

Đặc điểm pha sáng của quang hợp trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong

Nguyên nhân hình thành điện thế nghỉ trong

Khái niệm về thụ phấn và thụ tinh trong

Quá trình hình thành túi phôi và hạt phấn trong

Khái niệm về tập tính trong

Sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp trong

Cơ chế hình thành điện thế hoạt động trong

Quá trình đồng hoá Nitơ ở thực vật trong

Nêu sự tiến hoá của hệ tuần hoàn trong

Vai trò của quá trình thoát hơi nước trong

Khái niệm về hướng động vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay