Giải hệ phương trình

Lượt xem : 133 | Cập nhật : 2017-06-01 02:39:35

: a) Giải phương trình:
Resized Image

b) Giải hệ phương trình:

Resized Image

Đóng góp bởi : hoahonggiay

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải hệ phương trình | giải phương trình | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

số nguyê biến áp điện li Hệ thức lượng trong tam giác ẩn dụ trung đại lực đàn hồi tứ giác thế giới thứ nhất Hệ phương trình phương pháp quy nạp Ứng dụng định lí Lagrăng Công thức nhân đôi điện áp hiệu dụng nam châm điện bênh bạch tạng giống cây trồng giải phóng dân tộc đồng hợp lặn Ứng dụng định lí Lagrăng... Phép tịnh tiến đồ thị miền núi bắc bộ SO2 điều kiện xác định phân li tài nguyên da Giải và biện luận bất... hạt nhân đồng vị xương GTLN cuộn cảm thể đa bội Diện tích tam giác văn 6 Chứng minh đẳng thức Phương trình vô tỉ đột biến đa bội rừng rậm Nam Phi

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Lập phương trình chính tắc của E-líp trong

.Giải bất phương trình trong

Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn trong

Đơn giản và tính giá trị biểu thức trong

Viết phương trình đường thẳng trong

phương trình các cạnh tam giác trong

Vai trò của hướng động vật trong

Đặc điểm pha sáng của quang hợp trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong

Nguyên nhân hình thành điện thế nghỉ trong

Khái niệm về thụ phấn và thụ tinh trong

Quá trình hình thành túi phôi và hạt phấn trong

Khái niệm về tập tính trong

Sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp trong

Cơ chế hình thành điện thế hoạt động trong

Quá trình đồng hoá Nitơ ở thực vật trong

Nêu sự tiến hoá của hệ tuần hoàn trong

Vai trò của quá trình thoát hơi nước trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay