Giải hệ phương trình

Lượt xem : 27 | Cập nhật : 2017-06-01 07:39:35

: a) Giải phương trình:
Resized Image

b) Giải hệ phương trình:

Resized Image

Đóng góp bởi : hoahonggiay

Thành viên đã lưu bài này : hoahonggiay |

Thể loại bài tập : Giải hệ phương trình | giải phương trình | toán 10 |

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Lập phương trình chính tắc của E-líp trong

.Giải bất phương trình trong

Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn trong

Đơn giản và tính giá trị biểu thức trong

Viết phương trình đường thẳng trong

phương trình các cạnh tam giác trong

Vai trò của hướng động vật trong

Đặc điểm pha sáng của quang hợp trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong

Nguyên nhân hình thành điện thế nghỉ trong

Khái niệm về thụ phấn và thụ tinh trong

Quá trình hình thành túi phôi và hạt phấn trong

Khái niệm về tập tính trong

Sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp trong

Cơ chế hình thành điện thế hoạt động trong

Quá trình đồng hoá Nitơ ở thực vật trong

Nêu sự tiến hoá của hệ tuần hoàn trong

Vai trò của quá trình thoát hơi nước trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay