Tìm tập định của hàm số

Lượt xem : 335 | Cập nhật : 2017-06-18 02:13:02

Caâu 1
Tìm tập định của hàm số
Resized Image
Caâu 2
1. Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số
Resized Image
2. Tìm hoành độ giao điểm của (P) và đường thẳng (d):
y=2x-2

Đóng góp bởi : hoahonggiay

Thành viên đã lưu bài này : hoahonggiay |

Thể loại bài tập : tập xác định | toán 10 | sự biến thiên | vẽ đồ thị | hoành độ giao điểm |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

anđehit Bất đẳng thức tích phân Nhị thức Niu tơn nước brom saccarozơ axit nucleotit Giải Nitrobacter Bất đẳng thức Cô si chuông điện số hữu tỉ rắn đoạn mạch xoay chiều nhà máy thủy điện sinh học 10. số dao động tổ chức sống nghiệm gần đúng Trục đối xứng phân tử protein độ tan kiểu hình thể tích của hình chóp etilen phân li đa bội hóa Hai đường thẳng song chân không axit Ứng dụng định lí Lagrăng Phương trình chính tắc của elip mạch hở cầu não Phép tịnh tiến đồng đẳng Phương pháp toạ độ trong Khoảng cách trong không gian quy luật phân li ứng động Bất phương trình lượng giác

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập trên hệ Oxy trong

Giải hệ phương trình trong

Lập phương trình chính tắc của E-líp trong

.Giải bất phương trình trong

Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn trong

Đơn giản và tính giá trị biểu thức trong

Viết phương trình đường thẳng trong

phương trình các cạnh tam giác trong

Vai trò của hướng động vật trong

Đặc điểm pha sáng của quang hợp trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong

Nguyên nhân hình thành điện thế nghỉ trong

Khái niệm về thụ phấn và thụ tinh trong

Quá trình hình thành túi phôi và hạt phấn trong

Khái niệm về tập tính trong

Sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp trong

Cơ chế hình thành điện thế hoạt động trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay