Tìm tập định của hàm số

Lượt xem : 479 | Cập nhật : 2017-06-18 09:13:02

Caâu 1
Tìm tập định của hàm số
Resized Image
Caâu 2
1. Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số
Resized Image
2. Tìm hoành độ giao điểm của (P) và đường thẳng (d):
y=2x-2

Đóng góp bởi : hoahonggiay

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tập xác định | toán 10 | sự biến thiên | vẽ đồ thị | hoành độ giao điểm |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

điều kiện xác định khí CO sóng âm tần giao phấn hạt nảy mầm Tiếp tuyến tại 1 điểm chuỗi phóng xạ khối lượng riêng trao đồi chéo Tổ hợp vô tuyến điện Bất đẳng thức lượng giác đạo hàm của hàm số nhiệt độ cơ thể đồng tính AIDS tốc độ truyền sóng oxit Biểu thức lượng giác Tích phân hàm lôgarit tính công tỉ khối Mặt cầu Were đạo hàm của hàm số sinh vật nhân sơ cách li địa lí tọa độ trọng tâm Điểm nguyên của đồ thị hàm số quần thể ngẫu phối Đề thi metan quần thể giao phối tính chẵn lẻ Biểu thức tọa độ của các biến đổi gen NaOH tứ bội Thể tích khối chóp

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập trên hệ Oxy trong

Giải hệ phương trình trong

Lập phương trình chính tắc của E-líp trong

.Giải bất phương trình trong

Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn trong

Đơn giản và tính giá trị biểu thức trong

Viết phương trình đường thẳng trong

phương trình các cạnh tam giác trong

Vai trò của hướng động vật trong

Đặc điểm pha sáng của quang hợp trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong

Nguyên nhân hình thành điện thế nghỉ trong

Khái niệm về thụ phấn và thụ tinh trong

Quá trình hình thành túi phôi và hạt phấn trong

Khái niệm về tập tính trong

Sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp trong

Cơ chế hình thành điện thế hoạt động trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay