Tìm tập định của hàm số

Lượt xem : 405 | Cập nhật : 2017-06-18 09:13:02

Caâu 1
Tìm tập định của hàm số
Resized Image
Caâu 2
1. Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số
Resized Image
2. Tìm hoành độ giao điểm của (P) và đường thẳng (d):
y=2x-2

Đóng góp bởi : hoahonggiay

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tập xác định | toán 10 | sự biến thiên | vẽ đồ thị | hoành độ giao điểm |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tập con át lát cúm thái bình Liên kết hóa học claiphento nhiệt độ thường Tích phân hàm đa thức tia laze quang trung máu khó đông Khoảng cách giữa đường oxit kim loại Các phép toán trên tập hợp nguyên tử khối công thoát electron ruột di hợp giới tính xung điện khung dao động hô hấp tần số góc Phương pháp quy nạp toán học chất khoáng cấu tạo ngoài Giải Miền nghiệm của bất Dấu của tam thức bậc hai sóng ngang cách mạng Vẽ đồ thị hàm số Hàm số lôgarit Đạo hàm của hàm hợp hạt nhân tập tính tế bào sinh dục Tính tích phân bằng... biển đông biên độ

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập trên hệ Oxy trong

Giải hệ phương trình trong

Lập phương trình chính tắc của E-líp trong

.Giải bất phương trình trong

Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn trong

Đơn giản và tính giá trị biểu thức trong

Viết phương trình đường thẳng trong

phương trình các cạnh tam giác trong

Vai trò của hướng động vật trong

Đặc điểm pha sáng của quang hợp trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong

Nguyên nhân hình thành điện thế nghỉ trong

Khái niệm về thụ phấn và thụ tinh trong

Quá trình hình thành túi phôi và hạt phấn trong

Khái niệm về tập tính trong

Sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp trong

Cơ chế hình thành điện thế hoạt động trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay