Tìm tập định của hàm số

Lượt xem : 93 | Cập nhật : 2017-06-18 02:13:02

Caâu 1
Tìm tập định của hàm số
Resized Image
Caâu 2
1. Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số
Resized Image
2. Tìm hoành độ giao điểm của (P) và đường thẳng (d):
y=2x-2

Đóng góp bởi : hoahonggiay

Thành viên đã lưu bài này : hoahonggiay |

Thể loại bài tập : tập xác định | toán 10 | sự biến thiên | vẽ đồ thị | hoành độ giao điểm |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Sự biến thiên của hàm số Hai đường thẳng chéo nhau Tiệm cận của hypebol Hai đường thẳng Đời sống Điểm thuộc đồ thị thể tích tứ diện Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng bài tập về từ trường con lắc lò xo kẽm bản đồ di truyền giá trị nhỏ nhất hiệu điện thế chu kì dao động Chỉnh hợp giao phấn Tọa độ của véc tơ tự cảm Mệnh đề kéo theo đoạn mạch Hàm số lẻ hệ sinh thái Phép đối xứng trục Hình giải tích trong không gian khí quyển Phép biến hình ánh sáng bậc dinh dưỡng công thoát Tính đơn điệu của hàm số Bắc mĩ các loại rễ gen Hiệu suất địa lý điện từ Hệ phương trình CO2 thằn lằn

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập trên hệ Oxy trong

Giải hệ phương trình trong

Lập phương trình chính tắc của E-líp trong

.Giải bất phương trình trong

Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn trong

Đơn giản và tính giá trị biểu thức trong

Viết phương trình đường thẳng trong

phương trình các cạnh tam giác trong

Vai trò của hướng động vật trong

Đặc điểm pha sáng của quang hợp trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong

Nguyên nhân hình thành điện thế nghỉ trong

Khái niệm về thụ phấn và thụ tinh trong

Quá trình hình thành túi phôi và hạt phấn trong

Khái niệm về tập tính trong

Sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp trong

Cơ chế hình thành điện thế hoạt động trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay