Giải và biện luận phương trình

Lượt xem : 73 | Cập nhật : 2017-06-01 02:54:06

1. Cho phương trình
Resized Image
a. Chứng minh rằng phương trình (*) luôn có 2 nghiệm phân biệt.
b. Tìm giá trị m để phương trình (*) có 2 nghiệm x1, x2 thoả mãn:
Resized Image
2. Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m
Resized Image

Đóng góp bởi : hoahonggiay

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hai nghiệm phân biệt | biện luận phương trình | toán 10 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Khoảng cách trong không gian nhân tử dung dịch hình thành loài Giải và biện luận hệ hai số mol dung dịch Sơ đồ lai thủy sản vi khuẩn đo lực Phương trình lượng giác... Vai trò của N Dạng lượng giác của số phức giun đỏ đồng hợp tử trùng hợp mạch dao động tiệm cận cây phát sinh thể tứ bội Vị trí tương đối của 2 số mol hóa học 12 khe sáng biến dị tổ hợp kính lúp Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki thế kỉ XVIII sử 6 cách li địa lí tia sáng trường sơn nam chiến tranh thế giới Thể tich hinh hộp chữ nhật ngoại tiếp Hệ phương trình chứa tham số Chu kì của hàm số điện phân máy quang phổ độ tụ

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm tập định của hàm số trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập trên hệ Oxy trong

Giải hệ phương trình trong

Lập phương trình chính tắc của E-líp trong

.Giải bất phương trình trong

Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn trong

Đơn giản và tính giá trị biểu thức trong

Viết phương trình đường thẳng trong

phương trình các cạnh tam giác trong

Vai trò của hướng động vật trong

Đặc điểm pha sáng của quang hợp trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong

Nguyên nhân hình thành điện thế nghỉ trong

Khái niệm về thụ phấn và thụ tinh trong

Quá trình hình thành túi phôi và hạt phấn trong

Khái niệm về tập tính trong

Sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay