Bài tập toán 10 hay

Lượt xem : 389 | Cập nhật : 2017-06-18 02:12:31

Bài 1 Tam giác ABC là tam giác gì, nếu các góc A, B, C của nó thoả mãn hệ thức:

Resized Image
Bài 2. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O. Tìm điểm M thuộc đường tròn (O) sao cho đại lượng
Resized Image
đạt giá trị lớn nhất? nhỏ nhất?

Bài 3. Tìm điều kiện của các hệ số a, b, c để phương trình sau vô nghiệm:
Resized Image

Đóng góp bởi : hoahonggiay

Thành viên đã lưu bài này : hoahonggiay |

Thể loại bài tập : phương trình vô nghiệm | tứ giác nội tiếp |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

thể tam nhiễm Hệ phương trình đại số 7 trung du lưu huỳnh hay anđehit công nhân Hình giải tích trong mặt phẳng Phương trình tham số Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng sinh vật nhân thực kháng chiến nguyên mông Vị trí tương đối trong Tứ diện đều nguyên phân Điểm thuộc đồ thị Nghịch biến kẽm ôn thi hệ chứa tham số hoàn thành phương trình tìm giới hạn Đồ thị chuyển động bệnh ung thư con lắc biện luận số nghiệm Hệ phương trình miền núi bắc bộ Quy tắc đếm cơ bản phân tử phôtpholipit phát xít nhật đột biến chuyển đoạn giao phấn công suât điện áp Dấu của nhị thức bậc nhất Khoảng cách giữa đường Bất phương trình lôgarit

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm tập định của hàm số trong

Giải các phương trình trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm tọa độ trọng tâm tam giác trong

Giải phương trình bậc hai trong

Giải và biện luận phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập trên hệ Oxy trong

Giải hệ phương trình trong

Lập phương trình chính tắc của E-líp trong

.Giải bất phương trình trong

Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn trong

Đơn giản và tính giá trị biểu thức trong

Viết phương trình đường thẳng trong

phương trình các cạnh tam giác trong

Vai trò của hướng động vật trong

Đặc điểm pha sáng của quang hợp trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay