Bài tập toán 10 hay

Lượt xem : 300 | Cập nhật : 2017-06-18 02:12:31

Bài 1 Tam giác ABC là tam giác gì, nếu các góc A, B, C của nó thoả mãn hệ thức:

Resized Image
Bài 2. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O. Tìm điểm M thuộc đường tròn (O) sao cho đại lượng
Resized Image
đạt giá trị lớn nhất? nhỏ nhất?

Bài 3. Tìm điều kiện của các hệ số a, b, c để phương trình sau vô nghiệm:
Resized Image

Đóng góp bởi : hoahonggiay

Thành viên đã lưu bài này : hoahonggiay |

Thể loại bài tập : phương trình vô nghiệm | tứ giác nội tiếp |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Biểu thức lượng giác cấu trúc nước vôi trong xenlulozơ tôm sản lượng điện hậu thận bazo máy biến áp Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng amin kim loại tiến hóa hệ số ma sát Hình chóp tam giác đều phần trăm các chất sinh học phân giác của góc Tổng các số hạng chất khử máu Khoảng cách giữa đường thể tích của hình chóp đẳng thức lượng giác Tiếp tuyến tại 1 điểm nguyên tử hidro di nhập gen lượng mưa nhiệt độ Hệ phương trình bậc nhất biên độ dao động giao động điều hòa lớp 8 tập nghiệm trên trục số CHứng minh Định lý Cô sin trong tam giác cành cây thẩm thấu K Phương trình bậc nhất 1 ẩn

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm tập định của hàm số trong

Giải các phương trình trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm tọa độ trọng tâm tam giác trong

Giải phương trình bậc hai trong

Giải và biện luận phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập trên hệ Oxy trong

Giải hệ phương trình trong

Lập phương trình chính tắc của E-líp trong

.Giải bất phương trình trong

Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn trong

Đơn giản và tính giá trị biểu thức trong

Viết phương trình đường thẳng trong

phương trình các cạnh tam giác trong

Vai trò của hướng động vật trong

Đặc điểm pha sáng của quang hợp trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay