Bài tập toán 10 hay

Lượt xem : 77 | Cập nhật : 2017-06-18 02:12:31

Bài 1 Tam giác ABC là tam giác gì, nếu các góc A, B, C của nó thoả mãn hệ thức:

Resized Image
Bài 2. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O. Tìm điểm M thuộc đường tròn (O) sao cho đại lượng
Resized Image
đạt giá trị lớn nhất? nhỏ nhất?

Bài 3. Tìm điều kiện của các hệ số a, b, c để phương trình sau vô nghiệm:
Resized Image

Đóng góp bởi : hoahonggiay

Thành viên đã lưu bài này : hoahonggiay |

Thể loại bài tập : phương trình vô nghiệm | tứ giác nội tiếp |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

thể tích tứ diện chùm sáng vận tốc truyền sóng Diện tích thiết diện khối chóp Phép đối xứng trục biến dị quỹ đạo khí hậu nhiệt đới gió mùa độ phóng xạ Bất phương trình lôgarit không gian tương tác gen Khoảng cách giữa đường sinh sản cấu tạo trong máu khó đông tập con Amino axit xương hóa học 10 ếch đồng máy biến thế kẽm liên kết hidro hoa 10 vật lí 12 Góc và cung lượng giác sinh trưởng nhiệt kế Tích vô hướng công nghệ 7 khu vực tay nam á nhiệt độ thường lặp đoạn biến đổi gen lượng mưa 2 đường thăng bằng electron Khoảng cách từ 1

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm tập định của hàm số trong

Giải các phương trình trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm tọa độ trọng tâm tam giác trong

Giải phương trình bậc hai trong

Giải và biện luận phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập trên hệ Oxy trong

Giải hệ phương trình trong

Lập phương trình chính tắc của E-líp trong

.Giải bất phương trình trong

Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn trong

Đơn giản và tính giá trị biểu thức trong

Viết phương trình đường thẳng trong

phương trình các cạnh tam giác trong

Vai trò của hướng động vật trong

Đặc điểm pha sáng của quang hợp trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay