Đặc điểm chung của lớp chim

Lượt xem : 35 | Cập nhật : 2017-06-06 05:37:59

Lớp chim có những đặc điểm chung nào? Kể tên 4 đại diện của lớp chim?
Câu 2(2 điểm).
Vì sao cá voi được xếp vào lớp thú mà cá sấu lại xếp vào lớp bò sát?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : havanvan

Thành viên đã lưu bài này : havanvan |

Thể loại bài tập : lớp chim | cá voi | sinh học 7 | lớp bò sát |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hệ sinh thái Phép đối xứng trục quán tính đơn phân đột biến cấu trúc điện phân giai cấp ánh sáng đỏ giao thoa Thể tích khối lăng trụ Các dạng phương trình... hệ thần kinh Tìm các yếu tố trong tam giác biến áp thể truyền Hình chóp tứ giác đều talet 2 đường con lai Dãy số bị chặn lực hút thể khảm Biểu thức lượng giác Hàm số bậc nhất Tọa độ của điểm Phương sai cromatit Giá trị của biểu thức tiếng ồn phần trăm vỏ não con lắc đơn phương đông cổ đại Tiếp tuyến tại 1 điểm phả hệ Phân bố xác suất của Giá trị lớn nhất sứa đường trung trực Bất phương trình tích

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm tập định của hàm số trong

Giải các phương trình trong

Bài tập toán 10 hay trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm tọa độ trọng tâm tam giác trong

Giải phương trình bậc hai trong

Giải và biện luận phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập trên hệ Oxy trong

Giải hệ phương trình trong

Lập phương trình chính tắc của E-líp trong

.Giải bất phương trình trong

Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn trong

Đơn giản và tính giá trị biểu thức trong

Viết phương trình đường thẳng trong

phương trình các cạnh tam giác trong

Vai trò của hướng động vật trong

Đặc điểm pha sáng của quang hợp trong

Các hình thức hô hấp ở động vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay