Tìm TXĐ của hàm logarit

Lượt xem : 165 | Cập nhật : 2018-04-19 02:58:50

Tìm TXĐ của các hàm số sau

a)y=log_{sqrt{2}} left ( frac{x+1}{3-2x} 
ight )

b)y=log _3(3^{x-1}-9)

Đóng góp bởi : Okyessir

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 12 | hàm số logarit |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

phi kim cường độ cực đại CHứng minh hình học tọa độ Phân bố xác suất của tổ chức sống từ trường số hạng tia phóng xạ máy biến thế Đường tròn ngoại tiếp Tích phân hàm mũ Số hạng tổng quát của 1 Ước số Giới hạn hữu hạn HCL Thể tich hinh hộp chữ nhật đường chéo trụ não bảng tần số nguyễn ái quốc phần trăm chân không đảo đoạn lai thuận nghịch Chứng minh đẳng thức địa lý 9 dãy Banme ung thư máu Định lý Vi ét và ứng dụng trắc nghiệm vật lý Ứng dụng định lí Lagrăng... giun sán miền núi quang tế bào sinh tinh nhiệt kế rượu Môđun của số phức Biểu thức tọa độ

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm tập định của hàm số trong

Giải các phương trình trong

Bài tập toán 10 hay trong

Những biện pháp đấu tranh sinh học trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm tọa độ trọng tâm tam giác trong

Giải phương trình bậc hai trong

Giải và biện luận phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập trên hệ Oxy trong

Giải hệ phương trình trong

Lập phương trình chính tắc của E-líp trong

.Giải bất phương trình trong

Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn trong

Đơn giản và tính giá trị biểu thức trong

Viết phương trình đường thẳng trong

phương trình các cạnh tam giác trong

Vai trò của hướng động vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay