Tìm TXĐ của hàm logarit

Lượt xem : 81 | Cập nhật : 2018-04-19 07:58:50

Tìm TXĐ của các hàm số sau

a)y=log_{sqrt{2}} left ( frac{x+1}{3-2x} 
ight )

b)y=log _3(3^{x-1}-9)

Đóng góp bởi : Okyessir

Thành viên đã lưu bài này : Okyessir |

Thể loại bài tập : toán 12 | hàm số logarit |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nhà máy thủy điện tam nhiễm số trung nucleotit Phương pháp phản chứng đột biến đảo đoạn benzen Hình lăng trụ Hai đường thẳng song Hệ phương trình lượng giác giao thoa ánh sáng phân tử liên hợp quốc vật rắn Quỹ tích đại số vật lý12 đối xứng tâm saccaraza đá vôi Cung chu kì dao Tiệm cận của hypebol Trọng tâm của tứ diện hàn đới Góc và cung lượng giác sinh học 1 dao động cưỡng bức Hình bình hành nghiệm phân biệt định luật ôm điện lý thể tích của hình chóp đạo hàm của hàm số Phương trình bậc hai cacbohyđrat bào quan tọa độ vật lý chân khớp Áp dụng mệnh đề

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm tập định của hàm số trong

Giải các phương trình trong

Bài tập toán 10 hay trong

Những biện pháp đấu tranh sinh học trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm tọa độ trọng tâm tam giác trong

Giải phương trình bậc hai trong

Giải và biện luận phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập trên hệ Oxy trong

Giải hệ phương trình trong

Lập phương trình chính tắc của E-líp trong

.Giải bất phương trình trong

Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn trong

Đơn giản và tính giá trị biểu thức trong

Viết phương trình đường thẳng trong

phương trình các cạnh tam giác trong

Vai trò của hướng động vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay