Tìm TXĐ của hàm logarit

Lượt xem : 122 | Cập nhật : 2018-04-19 07:58:50

Tìm TXĐ của các hàm số sau

a)y=log_{sqrt{2}} left ( frac{x+1}{3-2x} 
ight )

b)y=log _3(3^{x-1}-9)

Đóng góp bởi : Okyessir

Thành viên đã lưu bài này : Okyessir |

Thể loại bài tập : toán 12 | hàm số logarit |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tia rơnghen giao tử chăn nuôi Ancol etylic chuyển đoạn Định lý sin trong tam giác gen trội điện tích góc giới tính rễ Đường tròn ngoại tiếp toán CaO vô tuyến điện Tích phân hàm lôgarit thuốc lá than di truyền Rút gọn biểu thức Góc giữa hai đường thẳng Phương pháp toạ độ trong lục địa Tiếp tuyến của elip lipit Công thức cộng đối với khoáng sản Hàm số lượng giác mệnh đề chân khớp nhân tố tiến hóa Định lý sin trong tam giác địa trung hải nguyên tử hidro Tích phân hàm phân thức Phương pháp tọa độ vạch quang phổ Đồ thị Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm Lập phương trình đường thẳng

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm tập định của hàm số trong

Giải các phương trình trong

Bài tập toán 10 hay trong

Những biện pháp đấu tranh sinh học trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm tọa độ trọng tâm tam giác trong

Giải phương trình bậc hai trong

Giải và biện luận phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập trên hệ Oxy trong

Giải hệ phương trình trong

Lập phương trình chính tắc của E-líp trong

.Giải bất phương trình trong

Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn trong

Đơn giản và tính giá trị biểu thức trong

Viết phương trình đường thẳng trong

phương trình các cạnh tam giác trong

Vai trò của hướng động vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay