Tìm TXĐ của hàm logarit

Lượt xem : 169 | Cập nhật : 2018-04-19 07:58:50

Tìm TXĐ của các hàm số sau

a)y=log_{sqrt{2}} left ( frac{x+1}{3-2x} 
ight )

b)y=log _3(3^{x-1}-9)

Đóng góp bởi : Okyessir

Thành viên đã lưu bài này : Okyessir |

Thể loại bài tập : toán 12 | hàm số logarit |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

dải sóng văn 6 cao su hội chứng đao Hình học không gian canxi năng lượng từ trường hóa học 11 giá trị nhỏ nhất hệ chứa tham số tần số hoán vị Bất đẳng thức lượng giác việt nam Hai mặt phẳng vuông góc tỉ khối hướng trên bản đồ đơn vị hình học 8 thể tam bội mất đoạn phân tích vectơ Thiết diện tính chất từ Phương trình tiếp tuyến sử 11 hệ tọa độ not đại dương cây nấm Toán hình Hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn vận tốc truyền sóng vật dẫn Hình giải tích trong không gian Nguyên hàm biên giới Thể tích khối chóp di truyền liên kết nghành trồng trọt

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm tập định của hàm số trong

Giải các phương trình trong

Bài tập toán 10 hay trong

Những biện pháp đấu tranh sinh học trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm tọa độ trọng tâm tam giác trong

Giải phương trình bậc hai trong

Giải và biện luận phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập trên hệ Oxy trong

Giải hệ phương trình trong

Lập phương trình chính tắc của E-líp trong

.Giải bất phương trình trong

Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn trong

Đơn giản và tính giá trị biểu thức trong

Viết phương trình đường thẳng trong

phương trình các cạnh tam giác trong

Vai trò của hướng động vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay