Tìm TXĐ của hàm logarit

Lượt xem : 239 | Cập nhật : 2018-04-19 02:58:50

Tìm TXĐ của các hàm số sau

a)y=log_{sqrt{2}} left ( frac{x+1}{3-2x} 
ight )

b)y=log _3(3^{x-1}-9)

Đóng góp bởi : Okyessir

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 12 | hàm số logarit |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Mặt cầu Hình lăng trụ bảo vệ môi trường giun sán dung dịch mất nhãn Vị trí tương đối giữa hệ số công suất tính liên tục áp suất Bất đẳng thức lượng giác tốc độ truyền sóng HSG hoa kì bản đồ gen phôtphat hiệp định thể đột biến tế bào sinh tinh nhóm máu Ba đường Cônic CuO ôn đới hải dương âm đạo câu hỏi lý thuyết vật lý Vị trí tương đối giữa... Tổng các số hạng ếch Công thức trung tuyến Bất phương trình bậc nhất Phương trình tích Điểm thuộc đồ thị mômen quán tính Phép đối xứng trục Chu kì của hàm số tạo giống Giá trị lớn nhất ngoại tiếp sinh vật nhân thực sóng dài thụ phấn

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm tập định của hàm số trong

Giải các phương trình trong

Bài tập toán 10 hay trong

Những biện pháp đấu tranh sinh học trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm tọa độ trọng tâm tam giác trong

Giải phương trình bậc hai trong

Giải và biện luận phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập trên hệ Oxy trong

Giải hệ phương trình trong

Lập phương trình chính tắc của E-líp trong

.Giải bất phương trình trong

Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn trong

Đơn giản và tính giá trị biểu thức trong

Viết phương trình đường thẳng trong

phương trình các cạnh tam giác trong

Vai trò của hướng động vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay