Tìm TXĐ của hàm logarit

Lượt xem : 13 | Cập nhật : 2018-04-19 02:58:50

Tìm TXĐ của các hàm số sau

a)y=log_{sqrt{2}} left ( frac{x+1}{3-2x} 
ight )

b)y=log _3(3^{x-1}-9)

Đóng góp bởi : Okyessir

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 12 | hàm số logarit |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

etilen chât điểm diện tích các tam giác phân tử Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn nhiệt độ cơ thể giải phóng dân tộc mạch hở bản đồ di truyền nhiệt độ nóng chảy con lai quần thể Chứng minh đẳng thức Phương trình nghiệm nguyên quán tính hiệu suất phản ứng sơ đồ biến hóa lũy thừa công suất tiêu thụ CaO Phép biến hình sinh vật công nghệ 7 thế kỉ XIX Tổng các số hạng tế bào cơ Hình chiếu vuông góc Hệ bất phương trình Cực trị của hàm số đông nam bộ biện luận bất phương trình hướng của lực giao phấn phân ly độc lập Phương pháp tọa độ sứa Khoảng cách từ 1 điểm đàn hồi động cơ Đường thẳng vuông góc...

Bài tập khác

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm tập định của hàm số trong

Giải các phương trình trong

Bài tập toán 10 hay trong

Những biện pháp đấu tranh sinh học trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm tọa độ trọng tâm tam giác trong

Giải phương trình bậc hai trong

Giải và biện luận phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập trên hệ Oxy trong

Giải hệ phương trình trong

Lập phương trình chính tắc của E-líp trong

.Giải bất phương trình trong

Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn trong

Đơn giản và tính giá trị biểu thức trong

Viết phương trình đường thẳng trong

phương trình các cạnh tam giác trong

Vai trò của hướng động vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay