Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị

Lượt xem : 182 | Cập nhật : 2017-06-16 08:30:00

Câu 1: Cho hàm số
Resized Image

a) Tính
Resized Image

b) Tìm m để hàm số liên tục trên TXĐ của nó

Câu2: Cho f(x) = x3 - 3 x2 – 9x + 1
a) Chứng minh pt f(x) = 0 có 3 nghiệm phân biệt.
b) Giải bất pt Resized Image
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết tiếp tuyến song song với đường y = - 9x +1.

Đóng góp bởi : jennyhanguyen

Thành viên đã lưu bài này : jennyhanguyen |

Thể loại bài tập : xét tính liên tục | toán 11 | nghiệm phân biệt | phương trình tiếp tuyến |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hóa thạch điện xoay chiều bazo nito Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki hàng hóa Số gia Trục tọa độ vận tốc góc anđehit biển đông axit nucleotit Phép chiếu song song Bất phương trình tích Giá trị của biểu thức nghiệm dương đẳng thức lượng giác thể tích của hình chóp thấu kính hội tụ nguyên tử khối nghành dịch vụ đậu hà lan Bất đẳng thức thích nghi vị trí địa lý Hai đường thẳng vuông khối chóp cách li sinh sản dầu thô điện li thực vật Thể tich hinh hộp chữ nhật Tích vô hướng của 2 véc tơ trắc nghiệm sinh học 10 nguyên tử chính sách cai trị điện trở metan Góc trong không gian săn bắn

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm tập định của hàm số trong

Giải các phương trình trong

Bài tập toán 10 hay trong

Tính các giới hạn trong

Những biện pháp đấu tranh sinh học trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm tọa độ trọng tâm tam giác trong

Giải phương trình bậc hai trong

Giải và biện luận phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập trên hệ Oxy trong

Giải hệ phương trình trong

Lập phương trình chính tắc của E-líp trong

.Giải bất phương trình trong

Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn trong

Đơn giản và tính giá trị biểu thức trong

Viết phương trình đường thẳng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay