Tìm nghiệm của phương trình

Lượt xem : 90 | Cập nhật : 2017-06-16 03:34:01

Câu 1. Tìm nghiệm của phương trình:
Resized Image
Câu 2. Từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được:
1. Bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau?
2. Bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 5 chữ số khác nhau?
3. Bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 5?

Đóng góp bởi : jennyhanguyen

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : số chẵn gồm 5 số | số chia hết cho 5 | toán 11 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

quá trình nhân đôi clo Tích phân hàm mũ Tổ hợp Cầu thận Khảo sát và vẽ đồ thị trục nhỏ Mệnh đề phủ định Diễn thể trai lý 11 sinh sản sinh dưỡng Công thức lượng giác Phép đối xứng trục Trọng tâm của tứ diện tim thằn lằn nhiễm sắc thể địa hình Biểu thức tọa độ của các... claiphento khu vực Châu Á Khoảng cách giữa đường giải phóng dân tộc flo Hàm số ngược phép lai thuận nghịch axit amin sứ Bất phương trình Cân bằng các phương trình phân tử phôtpholipit Biểu thức tọa độ của các giá trị nhỏ nhất Phép đối xứng Thể tích khối đa diện Giải và biện luận hệ hai HSG tạo ảnh Phương pháp toạ độ trong sinh học 10.

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm tập định của hàm số trong

Giải các phương trình trong

Bài tập toán 10 hay trong

Giải các phương trình trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Tính các giới hạn trong

Những biện pháp đấu tranh sinh học trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm tọa độ trọng tâm tam giác trong

Giải phương trình bậc hai trong

Giải và biện luận phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập trên hệ Oxy trong

Giải hệ phương trình trong

Lập phương trình chính tắc của E-líp trong

.Giải bất phương trình trong

Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay