Giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

Lượt xem : 145 | Cập nhật : 2017-06-16 08:36:22

Cho tứ diện ABCD. M, N, I theo thứ tự là trung điểm AC, AD, CD.
1. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (ABI) và mặt phẳng (BMN).
2. Gọi A’ là trọng tâm tam giác BCD. Tìm giao điểm của AA’ và mp(BMN).

Đóng góp bởi : jennyhanguyen

Thành viên đã lưu bài này : jennyhanguyen |

Thể loại bài tập : trung điểm | giao tuyến | giao điểm | hình học 11 | trọng tâm |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

duỗi xoắn hoa 10 bào quan tế bào sinh dưỡng Phương trình bậc nhất một ẩn Điểm cố định nguyên tử hidro Ứng dụng tích phân để lực kế gia tốc trọng trường . Giải phương trình sông hồng tập con thể tam nhiễm tụ điện chu vi phân giác của góc Phép đối xứng tâm nghiệm phân biệt sóng ánh sáng Thể tích khối chóp Phương trình đường thẳng hình học giáo dục máu khó đông bản đồ di truyền vật thể tròn xoay oxi phương số dao động Progesteron châu chấu Phương trình chứa ẩn ở mẫu vật lý 6 cacbohyđrat hoa thụ phấn Tính đơn điệu của hàm số trung bình cộng dân cư trung quốc vận tốc góc

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm tập định của hàm số trong

Giải các phương trình trong

Bài tập toán 10 hay trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải các phương trình trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Tính các giới hạn trong

Những biện pháp đấu tranh sinh học trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm tọa độ trọng tâm tam giác trong

Giải phương trình bậc hai trong

Giải và biện luận phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập trên hệ Oxy trong

Giải hệ phương trình trong

Lập phương trình chính tắc của E-líp trong

.Giải bất phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay