Xét tính liên tục của hàm số

Lượt xem : 23 | Cập nhật : 2017-06-16 03:47:56

Bài 1
Xét tính liên tục của hàm số sau trên tập xác đinh của nó
Resized Image
; Với a là tham số.

Bài 2
Chứng minh rằng phương trình
Resized Image
có ba nghiệm phân biệt trong khoảng (-2 ; 2).

Đóng góp bởi : jennyhanguyen

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tính liên tục của hàm số | toán 11 | 3 nghiệm phân biệt | tập xác định |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Tính chất tuần hoàn Hình chóp tứ giác đều lưỡng bội Hidro R tự thụ phấn tạo ảnh nguyễn du tính thể tích Phương trình chứa tham số vùng chuyên canh Bất phương trình chứa Tích phân hàm mũ Bất đẳng thức tích phân cau hoi phật giáo cơ thế lai quang học Mệnh đề kéo theo Hệ phương trình bậc nhất... con lắc đồng phân Diện tích thiết diện nồng độ mol dung dịch NaOH Phép đồng dạng tinh thể Định lý sin trong tam giác electron ngoài cùng vật dẫn con lắc lò xo Hàm số liên tục trên 1 khoảng dạ dày nhóm thực vật cây không có hoa đấu tranh sinh học bazo tọa độ các đỉnh phần trăm

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm tập định của hàm số trong

Giải các phương trình trong

Bài tập toán 10 hay trong

Tìm các gới hạn sau trong

Giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải các phương trình trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Tính các giới hạn trong

Những biện pháp đấu tranh sinh học trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm tọa độ trọng tâm tam giác trong

Giải phương trình bậc hai trong

Giải và biện luận phương trình trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Bài tập trên hệ Oxy trong

Giải hệ phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay