Đặc điểm ngành nông nghiệp của vùng ĐBSCL

Lượt xem : 276 | Cập nhật : 2017-06-30 09:15:49

Câu 1 : (3đ)Trình bày cơ cấu sản xuất công nghiệp và nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ ?
Câu 2 : (3đ) Trình bày đặc điểm ngành nông nghiệp của vùng ĐBSCL ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : dianatran

Thành viên đã lưu bài này : dianatran |

Thể loại bài tập : sử 9 | đông nam bộ | đồng bằng sông cửu long | nghành nông nghiệp |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

thủy phân hệ bài tiết châu chấu Giới hạn của hàm số vùng chuyên canh sứ Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng hóa học 8 sự sôi Chính tắc chất hóa học Hàm số lượng giác nguyễn huệ số mol hai nghiệm Ứng dụng định lí Lagrăng... số dư tần số alen Đường thẳng trong không gian sóng cơ học chất dự trữ NaOH phân tích vectơ phuong trinh log khai triển điện xoay chiều thế năng công thức phân tử nhiệt kế Phương trình mặt cầu Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu cách li địa lí chân không muối iot ruột phân thức tính liên tục Phép vị tự cấu trúc NST biến đổi gen

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tìm tập định của hàm số trong

Giải các phương trình trong

Bài tập toán 10 hay trong

Tìm các gới hạn sau trong

Giải phương trình trong

Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải các phương trình trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Tính các giới hạn trong

Những biện pháp đấu tranh sinh học trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm tọa độ trọng tâm tam giác trong

Giải phương trình bậc hai trong

Giải và biện luận phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay