cmr (Cm) đi qua 1 điểm cố định

Lượt xem : 131 | Cập nhật : 2017-07-02 10:08:55

Cho hàm số y=x^{3}- 3(m+1)^{2} +2(m^{2}+4m+1)x - 4m(m+1) (C_{m}). CMR (C_{m}) qua 1 điểm cố định

Đóng góp bởi : chigyu

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : toán 12 | hàm số |

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Tên các ngành kinh tế biển ở nước ta trong

Đặc điểm ngành nông nghiệp của vùng ĐBSCL trong

Tìm tập định của hàm số trong

Giải các phương trình trong

Bài tập toán 10 hay trong

Tìm các gới hạn sau trong

Giải phương trình trong

Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải các phương trình trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Tính các giới hạn trong

Những biện pháp đấu tranh sinh học trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Giải hệ phương trình trong

Tìm tọa độ trọng tâm tam giác trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay