Khái niệm không khí bão hòa hơi nước

Lượt xem : 185 | Cập nhật : 2017-08-25 09:20:02

Câu 1: Khái niệm không khí bão hòa hơi nước ? Trong điều kiện nào hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ tạo thành mưa ? (2điểm)
Câu 2: Em hãy nêu khái niệm sóng biển và sóng thần ? Nguyên nhân sinh ra các hiện tượng đó ? (2điểm)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hoahonggiay

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : không khí bão hòa hơi nước | sóng biển | sóng thần | địa lý 6 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nghành công nghiệp khối lăng trụ lực từ miền của rễ biển đông Giải cau hoi hình học 8 Vị trí tương đối giữa... độ tan ăng ten ứng động quần thể giao phối Bất phương trình mũ Phương trình đường tròn Hiệu suất Tổ hợp số nguyê bắc mỹ toán đại số 8 Phương trình chính tắc của elip gen Hệ phương trình chứa tham số giai cấp tự cảm Tiếp tuyến tại 1 Số học phản xạ sóng Hình chiếu vuông góc của... Giới hạn hữu hạn thân mềm Bất phương trình có chứa tham số thể truyền số dư Xác định vị trí thường biến ruồi giấm hình thái Đường hypebol will

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Khái niệm về thời tiết trong

cmr (Cm) đi qua 1 điểm cố định trong

Tên các ngành kinh tế biển ở nước ta trong

Đặc điểm ngành nông nghiệp của vùng ĐBSCL trong

Tìm tập định của hàm số trong

Giải các phương trình trong

Bài tập toán 10 hay trong

Tìm các gới hạn sau trong

Giải phương trình trong

Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải các phương trình trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Tính các giới hạn trong

Những biện pháp đấu tranh sinh học trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay