Khái niệm không khí bão hòa hơi nước

Lượt xem : 125 | Cập nhật : 2017-08-25 02:20:02

Câu 1: Khái niệm không khí bão hòa hơi nước ? Trong điều kiện nào hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ tạo thành mưa ? (2điểm)
Câu 2: Em hãy nêu khái niệm sóng biển và sóng thần ? Nguyên nhân sinh ra các hiện tượng đó ? (2điểm)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hoahonggiay

Thành viên đã lưu bài này : hoahonggiay |

Thể loại bài tập : không khí bão hòa hơi nước | sóng biển | sóng thần | địa lý 6 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

than kiểu hình quần xã Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm Phương trình tổng quát đột biến tiền phôi tốc độ truyền sóng nghiệm dương Số gia Đường vuông góc chung Dãy số giảm Hình chóp mARN cổ loa Hàm số liên tục trên 1 khoảng h khối chóp hay Định lý Cô sin trong tam giác tán sắc ánh sáng Khảo sát Bất đẳng thức lượng giác máy ảnh Phương pháp toạ độ trong hướng của lực tham số mô xương Hình chóp tam giác đều bắc mỹ Chứng minh đẳng thức Hình vuông Tương giao ôn đới lục địa sóng ngắn you hạt trần đồng đẳng Cực trị hình học thực vật góc

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Khái niệm về thời tiết trong

cmr (Cm) đi qua 1 điểm cố định trong

Tên các ngành kinh tế biển ở nước ta trong

Đặc điểm ngành nông nghiệp của vùng ĐBSCL trong

Tìm tập định của hàm số trong

Giải các phương trình trong

Bài tập toán 10 hay trong

Tìm các gới hạn sau trong

Giải phương trình trong

Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải các phương trình trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Tính các giới hạn trong

Những biện pháp đấu tranh sinh học trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay