Khái niệm không khí bão hòa hơi nước

Lượt xem : 66 | Cập nhật : 2017-08-25 02:20:02

Câu 1: Khái niệm không khí bão hòa hơi nước ? Trong điều kiện nào hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ tạo thành mưa ? (2điểm)
Câu 2: Em hãy nêu khái niệm sóng biển và sóng thần ? Nguyên nhân sinh ra các hiện tượng đó ? (2điểm)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hoahonggiay

Thành viên đã lưu bài này : hoahonggiay |

Thể loại bài tập : không khí bão hòa hơi nước | sóng biển | sóng thần | địa lý 6 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

địa lí ôn thi mang thể tích của hình chóp Hình hộp chữ nhật cua biển khu vực Châu Á mARN Hàm số liên tục gia tốc hổ trắng tế bào sinh dục Tích phân hàm đa thức hình cầu giả thuyết của Bo mệnh đề giun đỏ giao thoa ánh sáng Tứ diện vuông trắc nghiệm sinh học 10 hợp chất hữu cơ hiệu điện thế nước brom tia rơnghen quãng đường mặt trời Biểu thức tọa độ của các anken cường độ cường độ dòng điện đột biến chuyển đoạn Thể tich hinh hộp chữ nhật áp suất hồng cầu nhiệt dung phân tích vectơ hoa thụ phấn Hoán vị Cấp số nhân bụng sóng

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Khái niệm về thời tiết trong

cmr (Cm) đi qua 1 điểm cố định trong

Tên các ngành kinh tế biển ở nước ta trong

Đặc điểm ngành nông nghiệp của vùng ĐBSCL trong

Tìm tập định của hàm số trong

Giải các phương trình trong

Bài tập toán 10 hay trong

Tìm các gới hạn sau trong

Giải phương trình trong

Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải các phương trình trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Tính các giới hạn trong

Những biện pháp đấu tranh sinh học trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay