Khái niệm không khí bão hòa hơi nước

Lượt xem : 44 | Cập nhật : 2017-08-25 09:20:02

Câu 1: Khái niệm không khí bão hòa hơi nước ? Trong điều kiện nào hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ tạo thành mưa ? (2điểm)
Câu 2: Em hãy nêu khái niệm sóng biển và sóng thần ? Nguyên nhân sinh ra các hiện tượng đó ? (2điểm)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : hoahonggiay

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : không khí bão hòa hơi nước | sóng biển | sóng thần | địa lý 6 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Giải tam giác quang điện ngoài trục lớn lai thuận Tứ diện vuông vân tối sinh giới Hệ bất phương trình Các dạng phương trình... tế bào sinh dưỡng Diện tích tam giác tính tan Công thức lượng giác Giải và biện luận bất tia hồng ngoại việt nam Mệnh đề phủ định phân tử ADN biên độ Van 11 anken phenol Phương trình Hệ phương oxit kim loại Phương trình của mặt phẳng phản ứng trùng hợp Khối đa diện Hình nón Đại số Dãy số giảm đơn chất van 7 hệ hô hấp hóa đồng phân dao động cưỡng bức thằn lằn lực cản Phương trình tiếp tuyến đạo hàm của hàm số

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Khái niệm về thời tiết trong

cmr (Cm) đi qua 1 điểm cố định trong

Tên các ngành kinh tế biển ở nước ta trong

Đặc điểm ngành nông nghiệp của vùng ĐBSCL trong

Tìm tập định của hàm số trong

Giải các phương trình trong

Bài tập toán 10 hay trong

Tìm các gới hạn sau trong

Giải phương trình trong

Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải các phương trình trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Tính các giới hạn trong

Những biện pháp đấu tranh sinh học trong

Đặc điểm chung của lớp chim trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay