So sánh thời tiết và khí hậu

Lượt xem : 140 | Cập nhật : 2017-08-25 02:12:56

Câu 1 (7đ): Hãy nêu và so sánh sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu? Cho ví dụ?
- Em hãy thể hiện các đới khí hậu của Trái Đất trên hình tròn?
Câu 2 (3đ): Sông là gì? Sông khác Hồ như thế nào?
Một hệ thống sông bao gồm những bộ phận nào?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : maidaotet

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : thời tiết | khí hậu | trái đất | sông | hồ | hệ thống sông | địa lý 6 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

công thoát electron Phương trình elip đạo hàm của hàm số trường sơn nam văn 6 hệ số ma sát hợp tử Hình chóp tam giác đều nước cứng hai bà trưng công nghệ 7 điện tích nghiệm gần đúng mon clo R thằn lằn Hệ phương trình chứa tham số Nguyên hàm dao động cưỡng bức Bất đẳng thức lượng giác gia tốc hướng tâm vị trí địa lý Hệ phương trình đối xứng tỏa nhiệt liên kết gen Phương trình bậc hai hệ hô hấp giao thoa ánh sáng Dãy số tăng tiệm cận cọc thủy tinh trạng thái đơn phân tích đa thức thành nhân tử Hình chiếu vuông góc của... rừng amadon ếch thái bình axit lũy thừa

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Khái niệm không khí bão hòa hơi nước trong

Khái niệm về thời tiết trong

cmr (Cm) đi qua 1 điểm cố định trong

Tên các ngành kinh tế biển ở nước ta trong

Đặc điểm ngành nông nghiệp của vùng ĐBSCL trong

Tìm tập định của hàm số trong

Giải các phương trình trong

Bài tập toán 10 hay trong

Tìm các gới hạn sau trong

Giải phương trình trong

Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Giải các phương trình trong

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trong

Tính các giới hạn trong

Những biện pháp đấu tranh sinh học trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay