Khái niệm về phản xạ

Lượt xem : 105 | Cập nhật : 2017-08-26 03:32:19

Câu 1(2,5đ): Phản xạ là gì? cho ví dụ? Hãy phân biệt cung phản xạ và vòng phản xạ?
Câu 2(2,0đ): Hãy trình bày cách sơ cứu và băng bó cho người bị gãy xương cẳng tay? Chúng ta thường bị gãy xương do những nguyên nhân nào?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tomnhim

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : cung phản xạ | phản xạ | vòng phản xạ | sơ cứu gãy xương | sinh 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

xu hướng bạo động magie nước vôi trong phép lai Phương trình mặt cầu Số hạng tổng quát của 1 Miền nghiệm của bất đa bội hiệp định Thể tich hinh hộp chữ nhật phân thức cường độ âm điểm công thức phân tử bụng sóng bazo hạt diệp lục cua biển hóa học 12 sinh sản sinh dưỡng tế bào tự cảm da trùng hợp chọn lọc tự nhiên phiến lá hoạt động của tim Điểm nguyên của đồ thị hàm số Phương trình chính tắc của hypebol Định lý Viet Dãy số giảm lý thuyết sinh học 9 quần xã Tọa độ trong không gian chân không Hình lăng trụ Hàm số lượng giác tài nguyên hình hộp giá trị nhỏ nhất

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Đặc điểm cấu tạo của sán lá gan trong

Ách đô hộ của nhà Lương đối với nước ta trong

Trình bày sự phân bố khí áp trong

So sánh thời tiết và khí hậu trong

Khái niệm không khí bão hòa hơi nước trong

Khái niệm về thời tiết trong

cmr (Cm) đi qua 1 điểm cố định trong

Tên các ngành kinh tế biển ở nước ta trong

Đặc điểm ngành nông nghiệp của vùng ĐBSCL trong

Tìm tập định của hàm số trong

Giải các phương trình trong

Bài tập toán 10 hay trong

Tìm các gới hạn sau trong

Giải phương trình trong

Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng trong

Tìm nghiệm của phương trình trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay