Sự tiến hoá của bộ xương người

Lượt xem : 22 | Cập nhật : 2017-08-26 03:35:26

Câu 1): Cơ thể có thể hấp thụ được các chất dinh dưỡng nào? Các chất sau khi được hấp thụ sẽ được vận chuyển về tim như thế nào?
Câu 2): Sự tiến hoá của bộ xương người so với bộ xương thú (vượn người) được thể hiện như thế nào?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tomnhim

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tiến hóa bộ xương người | tiến hóa xương thú | sinh 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Đạo hàm cấp cao Hình giải tích trong không gian Xác định vị trí Thể tích khối chóp lý thuyết sinh học 8 môi trường sống lai hữu tính Đời sống Bất phương trình bậc nhất Tích vô hướng Tính tích phân bằng... dầu thô máy quang phổ hiệu suất phản ứng Phép quay mất đoạn HCL tìm giới hạn Tích phân hàm chứa căn thức Đường tròn đường phân miền của rễ đậu hà lan tính công sinh sản thể khảm hiệu điện thế hiệu dụng truyền máu anken Hoạt hình đồng bằng sông hồng hoàn thành phương trình bênh bạch tạng nhan nguyên tố phi kim Sự biến thiên của hàm số hạt nhân iải hệ phương trình giao động điều hòa vỏ não

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Khái niệm về phản xạ trong

Đặc điểm cấu tạo của sán lá gan trong

Ách đô hộ của nhà Lương đối với nước ta trong

Trình bày sự phân bố khí áp trong

So sánh thời tiết và khí hậu trong

Khái niệm không khí bão hòa hơi nước trong

Khái niệm về thời tiết trong

cmr (Cm) đi qua 1 điểm cố định trong

Tên các ngành kinh tế biển ở nước ta trong

Đặc điểm ngành nông nghiệp của vùng ĐBSCL trong

Tìm tập định của hàm số trong

Giải các phương trình trong

Bài tập toán 10 hay trong

Tìm các gới hạn sau trong

Giải phương trình trong

Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay