Sự tiến hoá của bộ xương người

Lượt xem : 22 | Cập nhật : 2017-08-26 03:35:26

Câu 1): Cơ thể có thể hấp thụ được các chất dinh dưỡng nào? Các chất sau khi được hấp thụ sẽ được vận chuyển về tim như thế nào?
Câu 2): Sự tiến hoá của bộ xương người so với bộ xương thú (vượn người) được thể hiện như thế nào?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : tomnhim

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tiến hóa bộ xương người | tiến hóa xương thú | sinh 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Giới hạn của hàm số tại 1điểm metan hypebol toán học cuộn cảm pin sóng dừng thái bình sinh dưỡng đồng hóa tính liên tục độ rượu quang học hình chữ nhật đơn phân đường phân chiều nguyên tử khối Photpho lipit hình phẳng chất rắn khan quỳ tím phép lai thuận nghịch gang Phương trình Hệ phương Phép đối xứng trục Hai mặt phẳng vuông góc với nhau bài tập Giải và biện luận bất... tây nam hướng của lực 1 lá mầm lý 10 pha dao động Phương trình bậc 2 đột biến tiền phôi Đạo hàm của hàm số lượng giác Giải bài toán bằng cách Phương trình chứa ẩn ở mẫu Hệ phương trình mũ

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Khái niệm về phản xạ trong

Đặc điểm cấu tạo của sán lá gan trong

Ách đô hộ của nhà Lương đối với nước ta trong

Trình bày sự phân bố khí áp trong

So sánh thời tiết và khí hậu trong

Khái niệm không khí bão hòa hơi nước trong

Khái niệm về thời tiết trong

cmr (Cm) đi qua 1 điểm cố định trong

Tên các ngành kinh tế biển ở nước ta trong

Đặc điểm ngành nông nghiệp của vùng ĐBSCL trong

Tìm tập định của hàm số trong

Giải các phương trình trong

Bài tập toán 10 hay trong

Tìm các gới hạn sau trong

Giải phương trình trong

Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong

Xét tính liên tục của hàm số trong

Giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay