Các bệnh di truyền ở người

Lượt xem : 105 | Cập nhật : 2017-08-30 02:12:32

Câu 1. (2,5 điểm) Hãy nêu các nguyên nhân phát sinh tật và bệnh di truyền ở người và biện pháp hạn chế các tật bệnh đó?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : changhot

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : bệnh di truyền | sinh học 9 | nguyên nhân phát sinh tật |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Tích phân glyxerin Khoảng cách giữa đường tính đơn điệu đơn vị đo độ dài Rút gọn biểu thức Tập hợp giác quan vât lý 11 Phép đối xứng trục Vị trí tương đối giữa... sóng trung đường phân hướng trên bản đồ Phương trình lượng giác đối xứng hidrocacbon nhan muối iot ánh sáng đường chéo Phương trình tích trung điểm sóng dài phép đối dung dịch brom vật lí 12 Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Đa thức phân tử protein Quy tắc đếm cơ bản dung dịch HCl lơn nhât giải bất phương trình hệ hô hấp bản đồ di truyền phát quang văn bản quang điện kiết lị máy phát điện xoay chiều

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Khác nhau giữa rễ cọc và rễ chùm trong

Phân biệt tật cận thị và tật viễn thị trong

Điều kiện của sự thụ tinh và thụ thai trong

Sự tiến hoá của bộ xương người trong

Khái niệm về phản xạ trong

Đặc điểm cấu tạo của sán lá gan trong

Ách đô hộ của nhà Lương đối với nước ta trong

Trình bày sự phân bố khí áp trong

So sánh thời tiết và khí hậu trong

Khái niệm không khí bão hòa hơi nước trong

Khái niệm về thời tiết trong

cmr (Cm) đi qua 1 điểm cố định trong

Tên các ngành kinh tế biển ở nước ta trong

Đặc điểm ngành nông nghiệp của vùng ĐBSCL trong

Tìm tập định của hàm số trong

Giải các phương trình trong

Bài tập toán 10 hay trong

Tìm các gới hạn sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay