Cấu tạo trong và chức năng của thân non

Lượt xem : 124 | Cập nhật : 2017-09-26 01:57:48

Em hãy nêu cấu tạo trong và chức năng các bộ phận của thân non? Bó mạch của thân non và rễ có gì khác nhau?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : thuycoco

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : cấu tạo trong | thân non | rễ | sinh học 6 |

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Quá trình phân chia tế bào trong

Đặc điểm tự nhiên của miền Tây của Trung Quốc trong

Dân cư ở khu vực Châu Á trong

Giải thích hiện tượng ngày đêm trong

Nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ trong

Hậu quả của dân số tăng nhanh trong

Cấu tạo và chức năng của da. trong

Phân biệt đồng hoá và dị hoá trong

Cơ chế hoạt động của bạch cầu trong

Nguyên nhân của sự mỏi cơ trong

Chức năng của nhân tế bào trong

Cách thu hoạch các cây lấy rễ củ trong

Cấu tạo ngoài của thân trong

tính cơ năng trong

Chính sách đối nội đối ngoại thời Tần Hán trong

Khái niệm về lãnh địa phong kiến trong

Đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực trong

Sự phát triển công nghiệp của châu Âu. trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay