Đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc

Lượt xem : 93 | Cập nhật : 2017-09-26 02:20:40

* Đặc điểm đặc trưng:
- Có số lượng ngón chân tiêu giảm 
ightarrow Di chuyển nhanh.
- Đốt cuối của mỗi ngón có bao sừng bao bọc.
* Phân biệt:
Bộ Guốc chẵn Bộ Guốc lẻ
- Có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau - Có một ngón giữa phát triển hơn cả
Ví dụ: Lợn, bò... Ví dụ: Ngựa, tế giác...

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : thuycoco

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : thú móng guốc | guốc chẵn | guốc lẻ | sinh học |

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Cấu tạo ngoài của thằn lằn trong

Cấu tạo trong và chức năng của thân non trong

Quá trình phân chia tế bào trong

Đặc điểm tự nhiên của miền Tây của Trung Quốc trong

Dân cư ở khu vực Châu Á trong

Giải thích hiện tượng ngày đêm trong

Nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ trong

Hậu quả của dân số tăng nhanh trong

Cấu tạo và chức năng của da. trong

Phân biệt đồng hoá và dị hoá trong

Cơ chế hoạt động của bạch cầu trong

Nguyên nhân của sự mỏi cơ trong

Chức năng của nhân tế bào trong

Cách thu hoạch các cây lấy rễ củ trong

Cấu tạo ngoài của thân trong

tính cơ năng trong

Chính sách đối nội đối ngoại thời Tần Hán trong

Khái niệm về lãnh địa phong kiến trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay