Các tật di truyền ở người

Lượt xem : 81 | Cập nhật : 2017-09-26 02:49:47

Nêu các tật di truyền ở người và nguyên nhân phát sinh.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : thuycoco

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : tật di truyền ở người | sinh học 7 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Tương giao của đồ thị chu kì bán rã quang nghành dịch vụ nghành thực vật Cân bằng phương trình dung dịch brom hình hộp Chứng minh đẳng thức duỗi xoắn bảng tần số Tích vô hướng đường phân glucozo giả thuyết của Bo Trọng tâm của tứ diện Công thức trung tuyến saccaraza biên giới Công thức nhân đôi sinh dưỡng cách mạng giá trị nhỏ nhất hệ thần kinh Nhiệt độ sôi tự thụ phấn số hữu tỉ Môđun của số phức sóng dừng đồng hợp gân lá Ba đường Cônic mắt cận con lắc đơn hiệu điện thế hiệu dụng Phương pháp tọa độ tư bản chủ nghĩa kì đầu Giải điện áp hiệu dụng

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Hoạt động của quá trình giảm phân trong

Cấu tạo của động vật hoang mạc đới nóng trong

Khái niệm về động vật quý hiếm trong

Đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc trong

Cấu tạo ngoài của thằn lằn trong

Cấu tạo trong và chức năng của thân non trong

Quá trình phân chia tế bào trong

Đặc điểm tự nhiên của miền Tây của Trung Quốc trong

Dân cư ở khu vực Châu Á trong

Giải thích hiện tượng ngày đêm trong

Nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ trong

Hậu quả của dân số tăng nhanh trong

Cấu tạo và chức năng của da. trong

Phân biệt đồng hoá và dị hoá trong

Cơ chế hoạt động của bạch cầu trong

Nguyên nhân của sự mỏi cơ trong

Chức năng của nhân tế bào trong

Cách thu hoạch các cây lấy rễ củ trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay