Ưu điểm của hiện tượng thai sinh

Lượt xem : 157 | Cập nhật : 2017-09-29 09:30:08

Câu1.(2 điểm) Nêu ưu điểm của hiện tượng thai sinh so với noãn thai sinh và đẻ trứng?
Câu2.(3 điểm)
- trình bày những biện pháp đấu tranh sinh học, cho ví dụ?
- nêu những ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : thaobalan

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hiện tượng thai sinh | sinh học 7 | noãn thai sinh | đẻ trứng | đấu tranh sinh học |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Góc giữa 2 đường thẳng... muối tiệm cận CTPT hạt proton đường độ cứng lò xo oxit sắt trung hòa Phương trình đường thẳng... véc tơ đối phân li nước vật lý Dấu của nhị thức bậc nhất lực đàn hồi cơ thế lai Tứ diện vuông chu kì dao Bất phương trình lôgarit Đường thẳng tiếp xúc với .. Phương trình lượng giác... đối xứng Lý lớp 6 lai thuận đa bội Bất đẳng thức tổ hợp Hệ phương trình bậc hai hai ẩn biên độ giao động Vẽ đồ thị đột biến mất đoạn độ pH Phép chiếu song song... Were hiệu điện thế Phương trình đường tròn biện luận Khoảng cách giữa 2 đường... da

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Đặc điểm lớp lưỡng cư trong

Những bộ phận của hạt trong

Các tật di truyền ở người trong

Hoạt động của quá trình giảm phân trong

Cấu tạo của động vật hoang mạc đới nóng trong

Khái niệm về động vật quý hiếm trong

Đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc trong

Cấu tạo ngoài của thằn lằn trong

Cấu tạo trong và chức năng của thân non trong

Quá trình phân chia tế bào trong

Đặc điểm tự nhiên của miền Tây của Trung Quốc trong

Dân cư ở khu vực Châu Á trong

Giải thích hiện tượng ngày đêm trong

Nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ trong

Hậu quả của dân số tăng nhanh trong

Cấu tạo và chức năng của da. trong

Phân biệt đồng hoá và dị hoá trong

Cơ chế hoạt động của bạch cầu trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay