Sinh 9 (help)

Lượt xem : 66 | Cập nhật : 2017-09-29 07:58:50

Một loài có bộ NST ký hiệu AaBbCc.

a,Một nhóm gồm 8 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp 5 đợt bằng nhau để hình thành tế bào sinh tinh

Hãy xác định nguyên liệu tương đương và nguyên liệu cấu thành cung cấp cho số tế bào trên nguyên phân

b,Khi giảm phân loài trên có thể cho bao nhiêu loại grasdi?có thể ký hiệu các loại giao tử đó số tổ hợp có thể là bao nhiêu sau khi thụ tinh.

Đóng góp bởi : haswell

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Sinh 9 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương pháp toạ độ trong... tự cảm quân nguyên will Giá trị lớn nhất Tích phân hàm đa thức trung á Đại số Góc giữa hai đường thẳng vật dẫn cường độ cực đại not lớp vỏ trái đất Đường thẳng song song mặt phẳng nước phát triển Phương trình bậc nhất một ẩn chiến tranh thế giới đồng ánh sáng nòi dân cư trung quốc đậu hà lan miền tây trung du thế giới thứ nhất vận tốc sóng saccaraza hỗn hợp Diện tích thiết diện axitamin Giao tuyến dioxit tế bào sinh dục ứng động chu kì dao tần số hoán vị guốc chẵn phát xít đức Đồ thị Phân bố xác suất

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Ưu điểm của hiện tượng thai sinh trong

Đặc điểm lớp lưỡng cư trong

Những bộ phận của hạt trong

Các tật di truyền ở người trong

Hoạt động của quá trình giảm phân trong

Cấu tạo của động vật hoang mạc đới nóng trong

Khái niệm về động vật quý hiếm trong

Đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc trong

Cấu tạo ngoài của thằn lằn trong

Cấu tạo trong và chức năng của thân non trong

Quá trình phân chia tế bào trong

Đặc điểm tự nhiên của miền Tây của Trung Quốc trong

Dân cư ở khu vực Châu Á trong

Giải thích hiện tượng ngày đêm trong

Nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ trong

Hậu quả của dân số tăng nhanh trong

Cấu tạo và chức năng của da. trong

Phân biệt đồng hoá và dị hoá trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay