Bài tập về tỉ lệ thức-dãy tỉ số "=" nhau

Lượt xem : 243 | Cập nhật : 2017-10-11 11:32:16

tìm các số a;b;c biết (a-1)/2=(b-1)/3=(c-1)/4 và 2a+3b-c=50

Đóng góp bởi : tranghuyennguyenthi

Thành viên đã lưu bài này : tranghuyennguyenthi |

Thể loại bài tập : Bài tập về tỉ lệ thức-dãy tỉ số "=" nhau;toán 7 |

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Sinh 9 (help) trong

Ưu điểm của hiện tượng thai sinh trong

Đặc điểm lớp lưỡng cư trong

Những bộ phận của hạt trong

Các tật di truyền ở người trong

Hoạt động của quá trình giảm phân trong

Cấu tạo của động vật hoang mạc đới nóng trong

Khái niệm về động vật quý hiếm trong

Đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc trong

Cấu tạo ngoài của thằn lằn trong

Cấu tạo trong và chức năng của thân non trong

Quá trình phân chia tế bào trong

Đặc điểm tự nhiên của miền Tây của Trung Quốc trong

Dân cư ở khu vực Châu Á trong

Giải thích hiện tượng ngày đêm trong

Nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ trong

Hậu quả của dân số tăng nhanh trong

Cấu tạo và chức năng của da. trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay