Tên các Đại Dương lớn trên thế giới

Lượt xem : 66 | Cập nhật : 2017-10-13 04:24:12

Hãy kể tên các Đại Dương lớn trên thế giới ?Các Đại Dương đó có thông với nhau không ? Đại Dương nào có diện tích lớn nhất ? Đại Dương nào có diện tích nhỏ nhất ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : timlamtran

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : các đại dương | vật lý 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Chứng minh đẳng thức bảng HTTH Tính tích phân bằng góc Tiệm cận của hypebol gân lá sông mã vùng chuyên canh Phương trình tiếp tuyến Tứ diện vuông thế kỉ XIX Giải và biện luận dễ Cấp số cộng Vẽ đồ thị hàm số lai thuận Góc giữa hai mặt phẳng ôn đới lục địa biến trở nghành thực vật tính liên tục kinh tế tập nghiệm trên trục số máy phát điện Cô sin chuỗi thức ăn chính sách cai trị Bất phương trình chứa tham số thí nghiệm i âng hình học quần tụ tia tử ngoại khoảng cách giữa hai đường thẳng giải hệ đạo hàm của hàm số phôi sinh sốt rét cao su nhân đôi Tìm quỹ tích

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Đặc điểm của núi già ,núi trẻ trong

Cấu tạo bên trong của trái Đất trong

Khái niệm thời tiết, khí hậu trong

Khái niệm khoáng sản trong

Bài tập về tỉ lệ thức-dãy tỉ số "=" nhau trong

Sinh 9 (help) trong

Ưu điểm của hiện tượng thai sinh trong

Đặc điểm lớp lưỡng cư trong

Những bộ phận của hạt trong

Các tật di truyền ở người trong

Hoạt động của quá trình giảm phân trong

Cấu tạo của động vật hoang mạc đới nóng trong

Khái niệm về động vật quý hiếm trong

Đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc trong

Cấu tạo ngoài của thằn lằn trong

Cấu tạo trong và chức năng của thân non trong

Quá trình phân chia tế bào trong

Đặc điểm tự nhiên của miền Tây của Trung Quốc trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay