Vai trò của lớp vỏ trái đất

Lượt xem : 147 | Cập nhật : 2017-10-13 04:34:57

Câu1: Vì sao lớp vỏ trái đất có vai trò quan trọng đối với sự sống trên trái đất?(0,5đ)
Câu 2: kinh tuyến gốc là đường nào?(1đ)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : timlamtran

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : lớp vỏ trái đất | kinh tuyến gốc | địa lý 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Bất phương trình có chứa tham số asean nhà máy thủy điện điểm Vi phân của hàm số giao thoa sóng điện áp suất điện động gan Phương trình bậc nhất 2 ẩn kính lúp Định lý sin trong tam giác khí Phương trình bậc nhất một ẩn h tế bào cơ Đường thẳng tiếp xúc đường cong tư bản chủ nghĩa quỹ đạo ảnh ảo độ tự cảm ngoại tiếp tập con thể tích tứ diện Ứng dụng định lí Lagrăng... nhiệt kế rượu Giá trị lớn nhất địa hình Phép đối xứng trục nhân đa thức Đồ thị Vị trí tương đối của 2 2 lá mầm thụ tinh hay giao động điều hòa dạ dày thần kinh Phương trình tham số của... giá trị nhỏ nhất

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Quá trình chuyển động trái đất quay trong

Tên các Đại Dương lớn trên thế giới trong

Đặc điểm của núi già ,núi trẻ trong

Cấu tạo bên trong của trái Đất trong

Khái niệm thời tiết, khí hậu trong

Khái niệm khoáng sản trong

Bài tập về tỉ lệ thức-dãy tỉ số "=" nhau trong

Sinh 9 (help) trong

Ưu điểm của hiện tượng thai sinh trong

Đặc điểm lớp lưỡng cư trong

Những bộ phận của hạt trong

Các tật di truyền ở người trong

Hoạt động của quá trình giảm phân trong

Cấu tạo của động vật hoang mạc đới nóng trong

Khái niệm về động vật quý hiếm trong

Đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc trong

Cấu tạo ngoài của thằn lằn trong

Cấu tạo trong và chức năng của thân non trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay