Vai trò của lớp vỏ trái đất

Lượt xem : 130 | Cập nhật : 2017-10-13 04:34:57

Câu1: Vì sao lớp vỏ trái đất có vai trò quan trọng đối với sự sống trên trái đất?(0,5đ)
Câu 2: kinh tuyến gốc là đường nào?(1đ)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : timlamtran

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : lớp vỏ trái đất | kinh tuyến gốc | địa lý 8 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nhóm thực vật âm đạo tam giác Khoảng cách trong không gian đột biến bạch tạng tính nhiệt lượng đại số 9. ung thư dầu mỏ lai hữu thụ áp suất. lý 12 hợp chất hữu cơ kiểu hình chương I phản xạ tế bào sinh dục vùng chuyên canh Hàm số liên tục trên 1 khoảng giả thuyết của Bo gia tốc trọng trường phân li nước Trọng tâm Ứng dụng định lí Lagrăng... lai thuận nghịch Số hạng tổng quát Góc giữa hai đường thẳng hóa học 12 Liên kết hóa học Tia laser trụ não oxit điều kiện xác định Lượng giác Hệ thức hoạt động của tim gen Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng nguyên tố

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Quá trình chuyển động trái đất quay trong

Tên các Đại Dương lớn trên thế giới trong

Đặc điểm của núi già ,núi trẻ trong

Cấu tạo bên trong của trái Đất trong

Khái niệm thời tiết, khí hậu trong

Khái niệm khoáng sản trong

Bài tập về tỉ lệ thức-dãy tỉ số "=" nhau trong

Sinh 9 (help) trong

Ưu điểm của hiện tượng thai sinh trong

Đặc điểm lớp lưỡng cư trong

Những bộ phận của hạt trong

Các tật di truyền ở người trong

Hoạt động của quá trình giảm phân trong

Cấu tạo của động vật hoang mạc đới nóng trong

Khái niệm về động vật quý hiếm trong

Đặc điểm đặc trưng của thú Móng guốc trong

Cấu tạo ngoài của thằn lằn trong

Cấu tạo trong và chức năng của thân non trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay