Phát biểu định luật bảo toàn và chuyển hoá cơ năng

Lượt xem : 184 | Cập nhật : 2017-10-17 02:21:17

Câu 1. (2,0 điểm): Phát biểu định luật bảo toàn và chuyển hoá cơ năng. Khi nào vật có cơ năng? Đơn vị cơ năng?
Câu 2. (1,5 điểm): Đối lưu là gì? Trong chân không có xảy ra đối lưu không? Tại sao?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : doruby

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : định luật bảo toàn | chuyển hóa cơ năng | vật lý 11 | cơ năng | đối lưu |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Giới hạn hữu hạn quy luật phân li Fe Tính tích phân bằng Đường thẳng vuông góc... khó trường sơn thân mềm thẩm thấu thân cây Vị trí tương đối giữa... tocno đa lượng cơ năng chât điểm bão hòa Toán hình Vị trí tương đối trong... khối lượng cạnh tranh máy phát điện xoay chiều chữ viết giải hệ vận tốc truyền sóng Thiết diện mon quán tính tap nghiem nấm ếch đồng Hai mặt phẳng vuông góc với nhau trường sơn bắc đơn vị đo độ dài Định lý sin trong tam giác Hình hộp chữ nhật sóng ánh sáng Phương trình bậc nhất 2 ẩn Đường thẳng tiếp xúc với xu hướng phát triển Hình chóp

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Cuộc khai thác thuộc địa lần nhất trong

Khái niệm cao nguyên bình nguyên trong

Sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời trong

Khái niệm bản đồ trong

Thành tựu văn hóa thời lý trần trong

Kháng chiến chống Nguyên lần thứ ha trong

Hệ quả của cách mạng công nghiệp trong

Ý nghĩa của cách mạng Pháp trong

Sự chuyển động của trái đất trong

Khái niệm về bản đồ trong

Khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến trong

So sánh bình nguyên và cao nguyên trong

Ý nghĩa tỉ lệ bản đồ trong

Vai trò của lớp vỏ trái đất trong

Quá trình chuyển động trái đất quay trong

Tên các Đại Dương lớn trên thế giới trong

Đặc điểm của núi già ,núi trẻ trong

Cấu tạo bên trong của trái Đất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay