Công suất của cần trục.

Lượt xem : 104 | Cập nhật : 2017-10-17 02:29:25

Câu 1): Một người dùng cần trục kéo một vật từ giếng sâu 25m lên đều trong 40 giây. Biết lực kéo của cần trục là 1200N.
a. Tính công suất của cần trục.
b. Cho biết ý nghĩa của số ghi công suất vừa tìm được?
Câu 2): Thả 300g chì ở 100 độ C vào 250g nước ở 58,5 độ C làm cho nước nóng lên tới 60 độ C.
a. Hỏi nhiệt độ của chì ngay khi có cân bằng nhiệt? Giải thích.
b. Tính nhiệt lượng nước thu vào.
c. Tính nhiệt dung riêng của chì.
Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/ kg.K.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : doruby

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : công suất | vật lý 11 | nhiệt lượng | nhiệt dung riêng | cần trục |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cách mạng tư sản chất dư Khối đa diện huyết áp chu kì dao động trung quốc trường sơn nam tốc độ góc electron ngoài cùng sứ who Bất phương trình chứa tham số Rút gọn biểu thức điện áp Biểu thức lượng giác glyxerin Châu Mĩ kali Hàm số liên tục tại 1 điểm Hệ phương trình chứa tham số Hai đường thẳng vuông chất khử năng suất song song Đại số thân nhiệt âm đạo đông nam bộ mù màu động cơ Phương trình tiếp tuyến Hàm số ngược câu hỏi trắc nghiệm vật lý Vị trí tương đối biến dị tổ hợp. Góc trong không gian Nguyên hàm Tích phân hàm mũ phản xạ sóng gen đa hiệu

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Phát biểu định luật bảo toàn và chuyển hoá cơ năng trong

Cuộc khai thác thuộc địa lần nhất trong

Khái niệm cao nguyên bình nguyên trong

Sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời trong

Khái niệm bản đồ trong

Thành tựu văn hóa thời lý trần trong

Kháng chiến chống Nguyên lần thứ ha trong

Hệ quả của cách mạng công nghiệp trong

Ý nghĩa của cách mạng Pháp trong

Sự chuyển động của trái đất trong

Khái niệm về bản đồ trong

Khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến trong

So sánh bình nguyên và cao nguyên trong

Ý nghĩa tỉ lệ bản đồ trong

Vai trò của lớp vỏ trái đất trong

Quá trình chuyển động trái đất quay trong

Tên các Đại Dương lớn trên thế giới trong

Đặc điểm của núi già ,núi trẻ trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay