Định nghĩa về động vật quý hiếm

Lượt xem : 204 | Cập nhật : 2017-10-19 07:29:53

a.Thế nào là động vật quý hiếm?
b.Nguy cơ tuyệt chủng được biểu thị bằng hững cấp độ nào?
c.Làm gì để bảo vệ đa dạng sinh học, và động vật quý hiếm?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : kimsurin

Thành viên đã lưu bài này : kimsurin |

Thể loại bài tập : động vật quý hiếm | sinh 9 | tuyệt chủng | đa dạng sinh học |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

kinh tế vận tốc Hệ phương trình lượng giác nghiệm phương trình số nguyê đa phân xung điện Tiếp tuyến độ tan tế bào lai Hàm số liên tục tại 1 điểm Tính đạo hàm tư bản chủ nghĩa tham số hình lập phương tính thể tích alen dân cư trung quốc Khảo sát hàm số đột biến tiền phôi thân mềm phần trăm các chất biên độ dao động giác quan ống tiêu hóa khối chóp hình học 8 trung đại axit no đơn chức Tính chất tuần hoàn dung dịch HCl giao phấn pháp tuyến vật dẫn lực đàn hồi Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng Phương trình bậc nhất 1 ẩn đàn hồi nhân đa thức roto

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Sự tiến hóa về tổ chức của giới động vật trong

Đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ trong

Cấu tạo đặc trưng của bộ móng guốc trong

Đặc điểm chung của thực vật trong

Rừng cây như lá phổi xanh của con người trong

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín trong

Cấu tạo của hạt trong

Hiện tượng thụ tinh trong

Khái niệm thụ phấn trong

Đặc điểm nhận biết hoa đơn tính trong

Vai trò của thực vật đối với con người trong

Hình dạng, kích thức, cấu tạo của vi khuẩn trong

Quần thể người và quần thể sinh vật khác trong

Phân loại môi trường sống của sinh vật trong

Khái niệm ưu thế lai trong

Công suất của cần trục. trong

Phát biểu định luật bảo toàn và chuyển hoá cơ năng trong

Cuộc khai thác thuộc địa lần nhất trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay