Tác dụng của dòng dọc

Lượt xem : 166 | Cập nhật : 2017-10-20 08:43:55

Câu 1.(1.5điểm).
Ròng rọc có những tác dụng gì? Để làm giảm lực kéo và thay đổi hướng của lực so với khi
kéo trực tiếp ta cần sử dụng ròng rọc như thế nào?
Câu 2.(1.5điểm).
Trong ba chất rắn, lỏng, khí. Chất nào nở vì nhiệt nhiều nhất? chất nào nở vì nhiệt ít nhất.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : changchip

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : dòng dọc | vật lý 6 | giãn nở vì nhiệt | chất lỏng | chất rắn | chất khí |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nghiệm trái dấu Các phép toán trên tập hợp gen cấu trúc Hình giải tích trong không gian fructozơ tứ giác gen axetilen đại dương hệ tọa độ cacbon toán đại số 8 biên độ Xác định vị trí Đường vuông góc chung hội chứng đao quần tụ Hai đường thẳng song hồ đồng hóa khí hậu nhiệt đới gió mùa lẻ của hàm số câu hỏi trắc nghiệm vật lý liên kết hidro cấu hình Phương trình bậc cao Số phức tiếp xúc số dao động Hình chiếu của điểm Phương trình chính tắc của hypebol tự thụ phấn đảo đoạn nước brom máy quang phổ kiểu hình phôtphat thằn lằn trắc nghiệm sinh học 10 Hai đường thẳng vuông

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết trong

Tính chất của phản xạ không điều kiện trong

Cơ quan sinh dục nam trong

Nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức trong

Đặc điểm chung của lớp thú trong

Biện pháp đấu tranh sinh học trong

Định nghĩa về động vật quý hiếm trong

Sự tiến hóa về tổ chức của giới động vật trong

Đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ trong

Cấu tạo đặc trưng của bộ móng guốc trong

Đặc điểm chung của thực vật trong

Rừng cây như lá phổi xanh của con người trong

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín trong

Cấu tạo của hạt trong

Hiện tượng thụ tinh trong

Khái niệm thụ phấn trong

Đặc điểm nhận biết hoa đơn tính trong

Vai trò của thực vật đối với con người trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay