Nhiệt độ của nước sôi

Lượt xem : 89 | Cập nhật : 2017-10-20 08:50:57

Câu 1
Nước sôi ở bao nhiêu 0 độ C. Trong suất quá trình sôi nếu ta tiếp tục cung cấp nhiệt cho nước
thì nhiệt độ của nước có tăng không?
Câu 2
Một dây nhôm có chiều dài 100 cm. Khi tăng nhiệt độ thêm 1độ C thì dây nhôm tăng thêm
0.0024cm. Hỏi khi nhiệt độ tăng thêm 50 độ C thì chiều dài của dây nhôm trên là bao nhiêu?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : changchip

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : nước sôi | vật lý 6 | nhiệt đô nóng chảy |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hệ thức lượng trong tam giác Khoảng cách từ 1 điểm Phương trình tham số của giới Phương trình đường thẳng sinh sản sinh dưỡng ly 7 Phép biến hình tia laze phuong trinh log Phương trình chứa căn rut gon năng lượng điện trường Cực trị của hàm số Phương trình bậc 2 đối sứa trạng thái đơn kinh tế xã hội Cầu thận toán đại số 8 Sơ đồ lai phép đối Tích vô hướng của 2 véc tơ lý 10 miền núi tài nguyên vật dẫn quang học đường chéo độ dài vạch quang phổ phật giáo xenlulozơ đột biến đảo đoạn Hệ phương trình hợp tử fructozơ hiệu điện thế di nhập gen Ứng dụng vi phân vào

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Công dụng và giới hạn đo của nhiệt kế ytế trong

Tác dụng của dòng dọc trong

Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết trong

Tính chất của phản xạ không điều kiện trong

Cơ quan sinh dục nam trong

Nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức trong

Đặc điểm chung của lớp thú trong

Biện pháp đấu tranh sinh học trong

Định nghĩa về động vật quý hiếm trong

Sự tiến hóa về tổ chức của giới động vật trong

Đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ trong

Cấu tạo đặc trưng của bộ móng guốc trong

Đặc điểm chung của thực vật trong

Rừng cây như lá phổi xanh của con người trong

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín trong

Cấu tạo của hạt trong

Hiện tượng thụ tinh trong

Khái niệm thụ phấn trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay