Cấu tạo ngoài của Giun đất

Lượt xem : 96 | Cập nhật : 2017-10-23 09:50:38

Cấu tạo ngoài của Giun đất thích nghi với đời sống chui rúc trong đất như thế nào?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : thumuon

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : giun đất | sinh học 7 |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

con lai anilin bệnh máu khó đông xenlulozơ phân cực tư bản chủ nghĩa tia hồng ngoại Khoảng cách trong không gian nam châm Phương trình tham số của... tinh thể proteaza thước phân tích đa thức công thức hóa học Môđun của số phức nhân tử can cành cây sinh dục câu hỏi trắc nghiệm vật lý mang chu vi Định lý sin trong tam giác tự cảm đường trung trực mệnh đề thể tích hình hộp Thể tích khối đa diện xu hướng phát triển Nguyên hàm hoán vị gen sông ngòi crom dầu mỏ Hình hộp chữ nhật Phương trình chứa tham số đông nam bộ Đời sống Dạng lượng giác của số phức

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Đặc điểm chung của ngành Giun dẹp trong

Hình thức sinh sản của trùng roi và trùng giày trong

Đặc điểm cấu tạo của sán lá gan trong

Đặc điểm chung của ngành Ruột khoang trong

Cơ chế của sự đông máu trong

Thành phần hóa học của xương trong

Cấu tạo và chức năng của nơ ron trong

Nhiệt độ của nước sôi trong

Công dụng và giới hạn đo của nhiệt kế ytế trong

Tác dụng của dòng dọc trong

Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết trong

Tính chất của phản xạ không điều kiện trong

Cơ quan sinh dục nam trong

Nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức trong

Đặc điểm chung của lớp thú trong

Biện pháp đấu tranh sinh học trong

Định nghĩa về động vật quý hiếm trong

Sự tiến hóa về tổ chức của giới động vật trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay