Hình thức truyền nhiệt trong chất rắn

Lượt xem : 81 | Cập nhật : 2017-10-24 02:24:16

Câu 1) Hãy giải thích vì sao khi đổ 50 cm3 nước vào 50 cm3 rượu, ta thu được hỗn hợp rượu và nước nhỏ hơn 100 cm3 ?
Câu 2) Nêu hình thức truyền nhiệt trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và trong chân không ?

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Đóng góp bởi : senda

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hình thức truyền nhiệt | chất rắn | vật lý 8 | chất lỏng | chất khí | chân không |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

khí hậu gió mùa sốt rét lực kế tính chẵn Trục đối xứng Tọa độ của điểm đại số 7 Đường hypebol Phương trình bậc nhất phép lai Hai mặt phẳng vuông góc tứ giác đều Vị trí tương đối hạt nảy mầm bênh bạch tạng bắc mỹ xu hướng phát triển Phương trình số phức nguyên sinh vật Đất đa phân Cực trị của hàm số Phương pháp phản chứng các loại thân nam châm điện Giao tuyến Đường thẳng vuông góc sinh học 10. cúm trường sơn bắc anilin Khoảng cách trong không gian axitamin đồng hợp tử hướng trên bản đồ trục nhỏ sóng cực ngắn khu vực Châu Á ankan hóa học 11

Bài tập khác

Tìm TXĐ của hàm logarit trong

Hoàn thành phương trình các phản ứng trong

Khái niệm về nhiệt lượng trong

Bài tập về gương cầu lồi trong

Hiện tượng nhật thực toàn phần, nguyệt thực trong

Đặc điểm chung của ngành Thân mềm trong

Vai trò thực tiễn của lớp Sâu bọ trong

Cấu tạo ngoài của Giun đất trong

Đặc điểm chung của ngành Giun dẹp trong

Hình thức sinh sản của trùng roi và trùng giày trong

Đặc điểm cấu tạo của sán lá gan trong

Đặc điểm chung của ngành Ruột khoang trong

Cơ chế của sự đông máu trong

Thành phần hóa học của xương trong

Cấu tạo và chức năng của nơ ron trong

Nhiệt độ của nước sôi trong

Công dụng và giới hạn đo của nhiệt kế ytế trong

Tác dụng của dòng dọc trong

Phân biệt tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết trong

Tính chất của phản xạ không điều kiện trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay